Ådalshallen
 

Referater

I afsnittet med referater kan man løbende følge med i hallens daglige virke.
Ådalshallen ønsker åbenhed om dens virke, og skulle der være oplysninger som du savner, er du meget velkommen til at kontakte en fra halbestyrelsen.
 
Af hensyn til personoplysninger m.m. kan der i helt specielle tilfælde være undladt referatpunkter her på hjemmesiden.
 
Der kan undtagelsesvis forekomme bestyrelsesmøder, hvor der ikke laves referat på grund af medlemmers afbud eller andet.
Væsentlige beslutninger vil i så fald fremgå af næste bestyrelsesreferat.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444