Ådalshallen
 

Møde med IF Ådalen 2008

Én gang årligt afholder bestyrelserne for Ådalshallen og IF Ådalen et fællesmøde for at drøfte aktuelle emner af fælles interesse.
 
Årligt fællesmøde med IF Ådalens bestyrelse 18. april 2007
 
1. Siden sidst
Ingen bemærkninger.

2. Amorsens mindelegat 2007
Personemner blev foreslået.

3. Meget harpiks på gulv og net
Der bliver brugt alt for meget harpiks. IFÅ tager problemet op internt.

4. Evaluering af møde den 5/2 mellem kommunerepræsentanter, Ådalshallen og IFÅ
Både IFÅ og hallen betegner det som et godt møde. Økonomien ser ikke så sort ud som første frygtet.
Hallen påtænker at søge 100.000 kroner - til renovering af klubhuset - som et led i bestræbelserne på at gøre noget ved den anstrengte økonomi.

5. Computer i cafeteria
Forslag om at IFÅ stiller en computer op i hallens cafeteria - beregnet til at se på - ikke at bruge.
Det ser umiddelbart ud til at kunne være en naturlig del af et bookingsystem til hallerne som for tiden overvejes til hallen - muligvis med tilskud/finansiering fra Syddjurs Kommune.

6. Fælles idéudvalg
Forslag om at tre fra IFÅ + tre fra hallen går sammen og ser på mulighederne med blandt andet spinning og andre nye tiltag. Hallen indkalder til møde - Torben Langballe kontakter Lars Schmidt og aftaler nærmere.

7. Evaluering af timebetaling til hallen
Rent praktisk ser det lidt vanskeligt ud at udfylde diverse skemaer, men ellers er der tilfredshed bordet rundt.

8. Evaluering af inspirationstur/bookingsystem
Det var en god tur, og hallens bestyrelse ser på mulighederne for at lave spinning- og træningslokale i Ådalshallen - inspireret af Voldums succes.
Det er svært at få øje på andre muligheder for en permanent bedring af hallens økonomi - og samtidig et godt tiltag for området.
 
9. Fonde m.m.
Højttalere - Lars Schmidt ser på det inden så længe.
IFÅ er blevet bedt om at finde en person til fonden for Søby Brugs.
 
10. Handicaprampe
Lars Schmidt arbejder videre med at få en rampe ved indgangen - og ser på støttemuligheder.

11. Is til skader
IFÅ køber såvel éngangsposer som genbrugsposer.

12. Rygeforbud i hal og klubhus fra 1. august
Der skal stilles askebægre op udenfor.

13. Eventuelt
Vedligeholdelseshold til hallen - man undersøger muligheden for at lave et hold som kan hjælpe med vedligeholdelse af hal, klubhus og tennisfaciliteter.
 
Gymnastikafdelingen har fået en gammel fane til overs fra 1935 - givet til Karlby Skørring IF - hallen er ikke interesseret i at den hænges op i cafeteriaet.
Overdragelse af telefon - Lars Schmidt har fået nogle papirer med hallens nummer - Poul Andersen undersøger.
Halbal med Søren Sko og Poul Krebs - Søren Sko og Lars Schmidt arbejder videre med projektet som man havde håbet på kunne blive i år - hvilket alligevel næppe er realistisk. Udgiften er ca. 100.000.
 
Der mangler underholdning til lørdag aften ved sommerfesten i Lime.
Halfordelingsmøde - eneste ændring er, at Falck afgiver tirsdage kl. 19-20 - og får to baner kl. 20-22.
 
Klubhuset trænger gevaldigt til renovering. Da fodboldafdelingen jo er den største bruger, tager Torben Langballe kontakt til Søren Jensen for blandt andet at drøfte muligheden for frivillige hjælpere.
 
Næste år fremrykkes mødet en måneds tid for at give mulighed for at bruge IF Ådalens sommerfestblad til at få nogle budskaber ud - gøre bladet lidt mere fremadrettet.

14. Næste møde
Tirsdag den 11. marts 2008 kl. 18.30 - halfordelingsmøde kl. 18.

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444