Ådalshallen
 

Varmesystem

Ådalshallen opvarmes i dag af et pillefyr som blev installeret i efteråret 2006.
 
Efter forskellige installationsproblemer m.m. fungerer pillefyret i dag efter hensigten, hvilket betyder en reduceret varmeudgift.

Til at varetage den daglige drift af pillefyret har Ådalshallen truffet aftale med Jørn Rasmussen, Karlby.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444