Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 24. februar 2009

1 Sponsoraftale
 – Camilla orienterer, hvorefter vi tager stilling
Ådalshallen har hidtil fået cirka 37.000 kroner årligt i reklameindtægter. En ny aftalen med IF Ådalens sponsorgruppe giver 50.000 kroner årligt, og sponsorgruppen overtager salget af annoncer og reklamer.
Torben Langballe laver udkast til en kontrakt med sponsorgruppen som skal gælde fra 2010.
 
2 Nyt fra formanden
Der har været møde mellem Torben Langballe og Lars Schmidt fra IFÅ. Kassereren i IFÅ kan ikke opkræve kontingent for spinning, så det skal der findes en anden løsning på.
Der skal nedsættes et spinningudvalg med en repræsentant for Ådalshallen. I den forbindelse vil det være en god idé samtidig at få besat den ledige plads i halbestyrelsen.
Frede har et muligt emne som han spørger.
Ernst Rahbek skal lønnes af spinningudvalget for rengøring m.m. - ikke af hallen.
For tiden er der spinning cirka ti timer om ugen.
Oplæg til husleje for spinningafdelingen er 2.000 kroner om måneden i ti måneder - hvilket næsten dækker Ådalshallens udgifter.
Senest 1. oktober skal der være udfærdiget en kontrakt med IFÅ for 2010 og frem.
 
3 Nyt fra halinspektør  Ernst Rahbek
Ernst orienterede om forskellige besparende tiltag. Der har været tilsyn vedrørende brand og strøm, og der er nogle ting som skal ordnes. Der skal laves en plan over hallen med flugtveje.
Der skal laves en mappe med diverse generelle oplysninger.
 
4 Kasserersituation / regnskabsstatus
Torben Langballe snakker med Knud Kjeldsen om muligvis at træde til i en overgangsperiode, samtidig med at der søges en afløser for Lene Bødker som har meldt fra på grund af arbejdspres.
 
5 Hallens forsikringer
Vi skal have revurderet vores forsikringer.
 
6 Fællesmøde med IFÅ den 10/3 kl. 18.30.
Mogens Greve sender dagsordenen til Rene. IFÅ skal give besked til Ernst senest 3/3 om deltagerantal.
 
7 Byggesyn v. Frede Pedersen og Torben Langballe
Hallen er blevet gennemgået, og der skal nu laves en liste over alle mangler m.m. – med priser.
Ligeledes skal der også laves en tjekliste med oversigt over, hvad man skal/hvornår i årets løb.
 
8 Spinning - organisering o.s.v.
Mogens laver en omtale af spinning til Lokalavisen.
 
9 Koncert den 16. maj - Poul Krebs og Søren Sko - skal vi være med?
Det løber rundt med 750 solgte billetter – der kan være op til 1.000 gæster i hallen.
IFÅ har spurgt hallen, om vi vil være med og dele 50/50. Ådalshallen vælger at gå med.
 
10 Orientering om forandring i fyrrum
- større projekt, der på sigt giver besparelser og bedre forhold
Oliefyret er blevet fjernet siden byggesynet, og der arbejdes p.t. på at rette op på diverse fejl på rørføringer m.m. i forbindelse med opsætningen af pillefyret.
 
11 Fremtidsperspektivet omkring hallen
Intet nyt.
 
12 Evaluering af mødet med kommunen.
- bookingsystem på vej fra forvaltningen
Torben Langballe orienterede om mødet, hvorfra der ikke var væsentligt at berette.
 
13 Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger.
 
14 Ideer og forslag til nye tiltag
Ingen bemærkninger
 
15 Næste møde
Tirsdag 10. marts kl. 18.30 fællesmøde med IFÅ
Tirsdag 31. marts kl. 19.00 - halfordelingsmøde kl. 18 eller 18.30??
Tirsdag 12. maj kl. 19
Torsdag 21. maj børnedyrskue
 
16 Eventuelt
Torben Langballe afklarer med Knud Kjeldsen, om man kan betale annonce til børnedyrskuet via bankoverførsel i stedet for girokort.
Helle mener, at det vil være en god idé at lave en særlig konto for børnedyrskuet.
Dyrskueudvalget drøfter det på næste møde.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444