Ådalshallen
 

Møde med IF Ådalen 2009

Én gang årligt afholder bestyrelserne for Ådalshallen og IF Ådalen et fællesmøde for at drøfte aktuelle emner af fælles interesse.
 
Fællesmøde for bestyrelserne i IF Ådalen og Ådalshallen
tirsdag 10. marts 2009 kl. 18.30 i Ådalshallen

1  Siden sidst
Ny kasserer i Ådalshallen er Rie Madsen, Lime.

2  Amorsens mindelegat
IFÅ sender forslag til Ådalshallen

3  Aftale om spinning og spinningudvalg
Ådalshallen foreslår, at IF Ådalen betaler 2.000 kroner om måneden til hallen i ti måneder for leje af spinninglokalet - og at Torben Langballe og Lars Schmidt senest 1. oktober laver en aftale for den kommende tid.
Lars Schmidt redegjode for IFÅ’s udgifter - og at 2.000 kroner ud fra det er urealistisk.
Der skal laves en fælles aftale senest 7. maj - Torben og Lars laver et fælles forslag
Spinningudvalg –  hallen har fundet en person til et spinningudvalg, og der er også lavet aftale med en person til at opkræve kontingent.
75 medlemmer = budgetteret til 27.000 kroner pr. kvartal.
Efter opstartsperioden til 100 kroner pr. måned i kontingent i det første kvartal, påregnes en stigning til 120 kroner pr. måned fra og med 1/4 - der opkræves kvartalsvis.

4  Fælles koncert
Det strider mod udmeldingen til sponsorerne, at udgifter/indtægter deles 50/50.
Aftalen er, at overskuddet skal bruges til de unge i lokalområdet.
Koncertgruppen i Ådalen som et udvalg under IF Ådalen har fået underskudsgaranti af kommunen - IFÅ vil ikke kunne få en sådan garanti.
Koncertgruppen har lejet hallen af Ernst for 3.500 kroner.
Koncertgruppen skal også fordele et eventuelt overskud.
Koncertgruppen vil gerne have en repræsentant fra hallen med i gruppen - Torben Langballe indgår i gruppen.
Lars laver en ny pressemeddelelse.

5  Afklaring af manglende bestyrelsesmedlem i Ådalshallen
IF Ådalen arbejder videre med at finde det manglende bestyrelsesmedlem.

6  Er der mulighed for flere fælles tiltag
Intet nyt

7  IF Ådalens sommerfestblad
Deadline for tekster er 31. marts. Andre end idrætsforeningen er også velkomne med bidrag
- det skal være positive historier.

8  Eventuelt
Haltimer
IF Ådalen mangler tid i hallen og kan rigtig godt bruge den tid, som Falcks Idrætsforening har.
Både håndbold og gymnastik mangler tid.
Torben Langballe kontakter Falck for en snak om muligheden for, at de flytter til et senere tidspunkt for at give plads til nogle håndbolddrenge.

Rekruttering af tillidsfolk
Forslag om, at Ådalshallen og idrætsforeningen overvejer at gå sammen om en fælles kasserer. Kunne også omfatte andre - eksempelvis menighedsråd.
Det kan være lidt problematisk at skulle have det formelle på plads, før der sker noget praktisk. Måske skulle man give hinanden mere luft til at forsøge noget på eget initiativ for at undgå at bruge for meget tid på at diskutere og planlægge - gøre det hurtigere og nemmere for hinanden at handle.

9  Næste møde
Tirsdag 9. marts 2010 kl. 18.30
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444