Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 9. september 2009

Siden sidst
Frede - pris for to nye vinduespartier er 41.000 + arbejdsløn. Torben søger penge ved kommunens konto for småbyg + lokale fonde.
Det haster med at få lavet tagrenderne Frede holder snarest møde med Svend Skifter - og får det lavet.
Rampen ved døren skal laves, så vi undgår den månedlige udgift. Frede får det ordnet inden vinteren.
Olietanken skal fyldes op med sand - ordnes til foråret.
Bygningsstatus/vedligeholdelse skal på som fast punkt på dagsordenen.
Lamper i hallen bør med i vurderingerne - lysstofrør skal snart skiftes, og derfor bør man se på alternative muligheder for ny belysning contra nye rør + lampeophæng som også træner til vedligeholdelse.

Nyt fra formanden
Torben holder møde med Camilla i oktober om sponsorpakke.
DGI har indkaldt til møde tirsdag formiddag om projekt om idræt i sommerferien m.m. - Torben og Ernst deltager.
Der har været holdt møde på skolen om unge i lokalområdet.
Næste ansøgningsfrist ved LAG-Djursland er 25. januar 2010.
Søby Sparekasse og Hvilsager Limes fonde kan søges nu.
Torben benytter kassererens computer m.m., da Rie bruger hendes egen.
Torben og Ernst har holdt møde om retningslinier for skolens brug af hallen, og der er sendt et udkast til skolen. Der skal fremover holdes et årligt møde med skolen/idrætslærerne.
Lars Schmidt er inviteret til møde om spinning i næste uge.

Nyt fra kassereren
Overtræk på kassekreditten p.t. på 31.000 kroner. Der kommer 200.000 til oktober - som er cirka det vi har at gøre med.
DGI har ikke endnu betalt halleje for 2008 og 2009 - i alt 4.000 kroner.
El-regningen er steget - Torben, Ernst og Rie ser på det.
Nrgi kontaktes for besparelsesmuligheder.

Nyt fra halbestyreren
Ernst har bestilt rengøringsmidler til et stykke tid.
Der er ingen afklaring for Ernst i forhold til rengøring af spinninglokalet, da IFÅ endnu ikke har betalt.

Generalforsamling 22. oktober
Annonce i Lokalavisen 7. oktober.
Regnskab skal sendes med mødeindkaldelsen til repræsentantskabet.
Til næste møde 6/10
- hvem er på valg?
- mindelegat - iflg. referat fra fællesmødet 10/3 vil IFÅ sende et forslag på en legatmodtager.

Stort og småt om hallen
Ifølge Torben gav koncerten med Poul Krebs godt 10.000 kroner i underskud - Torben undersøger, om regnskabet er gjort op, og om der i forbindelse med underskudsgarantien kan indgå penge for hallejen.
Skolen har normalt hallen til 14.20 - OK til at de bruger hallen onsdage til kl. 15 uden beregning.

Jubilæum
Hallen blev taget i brug første mandag i september 1985.
Jubilæet 2010 skal med som fast dagsordenpunkt på de næste møder.

Børnedyrskue
Der var lidt småproblemer med det praktiske, men arrangementet forløb godt.
Man er så småt i gang med planlægning af 2010 - Kr. Himmelfartsdag.

Eventuelt
Ingen bemærkninger

Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger

Ideer og forslag til nye tiltag
Ingen bemærkninger

Næste møde
6. oktober kl. 19

Eventuelt
Ingen Bemærkninger

Møder 2009
Besluttet på bestyrelsesmøde 9/9 2009, at der skal holdes et årligt møde med skolen i starten af april måned.
6/10 kl. 19 Næste møde
22/10 kl. 19 Generalforsamling
Tirsdag 9. marts 2010 kl. 18.30 – fællesmøde med IF Ådalen
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444