Ådalshallen
 

Halbestyrelse 6/10 09

Referatets personoplysninger, lønforhold m.m. er udeladt
 
Godkendelse af referat
Torben har endnu ikke holdt møde med Camilla
Torben og Ernst deltog alligevel ikke i møde med DGI om projekt om idræt i sommerferien m.m.
El-regningen er steget - Torben, Ernst og Rie ser på det.
Rie oplyser, at elafgiften ikke kan trækkes fra - regningen er temmelig stor, hvilket skyldes forbruget i Juniorklubben.
Det haster med at få lavet tagrenderne - Frede har holdt møde med Svend Skifter - og får det lavet.
Lamper i hallen - det er endnu ikke vurderet, om lamper/lysstofrør skal udskiftes – og hvornår.
Ifølge Torben gav koncerten med Poul Krebs godt 10.000 kroner i underskud - Torben undersøger, om regnskabet er gjort op, og om der i forbindelse med underskudsgarantien kan indgå penge for hallejen.
Sagen om kommunens underskudsgaranti og underskuddet fra Poul Krebs koncerten er endnu ikke afsluttet – hallen har 5.000 kroner til gode for halleje.

Nyt fra formanden
Prisen for to nye vinduespartier er 41.000 + arbejdsløn - der er netop modtaget tilsagn om 10.000 kroner fra Søby Brugs fonden.
Hallen er inviteret til møde med kommunen om tilskudsmuligheder m.m. mandag 26/10 18.30 - 21.30.

Ny aftale med Ernst
Der er lavet ny aftale med Ernst.
Fra 1/10 2009 ønsker IFÅ ikke, at Ernst skal stå for rengøring af cyklerne – han skal kun rengøre rummet, og der skal fra 1/1 findes en afregningsform som betales af hallen, idet Ådalshallen fra 1/1 2010 modtager 4.000 kroner om måneden af IFÅ for leje af spinninglokale - Torben laver en lejeaftale som underskrives af hallen og IFÅ.
IFÅ betaler Ernst for rengøring af lokalet i perioden 1/10 til 31/12 2009.

Nyt fra kassereren
Fra 1/10 2009 er revisoren Dansk Revision v. Susanne Klausen.
Der er uklarhed om, hvor obligationerne der er købt til mindefonden befinder sig – revisoren har efterlyst dem, da man kan se, at der årligt betales et beløb til værdipapircentralen.
Rikke har spurgt i Søby Sparekasse som ikke kunne svare (Ole var på ferie), og Poul Andersen ved det ikke.
Vi skal være meget varsomme med, hvad vi bruger penge til, da vi har en begrænset indtægt og stort set kun kan bære nyinvesteringer ved hjælp udefra - fonde m.m.

Generalforsamlingen 22. oktober
Dansk Revision skal have 12.500 + moms for at lave regnskab.
Regnskab og budget gennemgået.
Der laves 50 kopier af regnskabet.

Jubilæum
Hallen blev taget i brug første mandag i september 1985.
80’er fest er foreslået - lørdag 4. september. Helle undersøger musik - cirka 10.000 kroner.

Eventuelt
Ingen bemærkninger

Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger

Ideer og forslag til nye tiltag
Ingen bemærkninger

Næste møde
22/10 kl. 18.30

11 Eventuelt
Ingen bemærkninger

Møder 2009
Besluttet på bestyrelsesmøde 9/9 2009, at der skal holdes et årligt møde med skolen i starten af april måned.
22/10 kl. 19 Generalforsamling
Tirsdag 9. marts 2010 kl. 18.30 - fællesmøde med IF Ådalen.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444