Ådalshallen
 

Gen.forsamling 22/10 2009

Repræsentantskabsmøder og generalforsamling
torsdag 22. oktober 2009 kl. 19 i Ådalshallen
 
Repræsentantskabsmøde kl. 19
Der er 19 stemmeberettigede inklusiv fuldmagter, så repræsentantskabet er beslutningsdygtig.
 1. John Grauballe valgt til dirigent.
 2. Fremlæggelse af regnskab
  Torben Langballe redegjorde for de 100.000 kroner som er betalt til klubhuset iflg. aftale med kommune og IFÅ.
  Hallens drift kan kun akkurat løbe rundt, og større investeringer kan kun lade sig gøre ved hjælp fra fonde m.m.
  Kassereren gennemgik udvalgte dele af regnskabet.
  Regnskab godkendt.
 3. Intet under eventuelt.

Generalforsamling kl. 19.30
 1. John Grauballe valgt til dirigent
 2. Formandens beretning blev godkendt
 3. Regnskabet godkendt
 4. Budget 2009-2010 Det fremgår fejlagtig, at der er afsat 20.000 kroner til mødeudgifter - det rigtige tal er 5.000 kroner.
 5. Der er ikke indkommet forslag.
 6. Jan Toft og Robert Meldgaard valgt til repræsentantskabet.
 7. Herdis og Jens Amorsens mindelegat givet til Rene Larsen
 8. Eventuelt – ingen bemærkninger
Repræsentantskabsmøde
 1. John Grauballe valgt til dirigent
 2. Valg af formand, næstformand og sekretær til repræsentantskabet
 3. Frede Pedersen, Per Kvist og Mogens Greve genvalgt.
  På valg til bestyrelsen er Helle Kirkegaard - og der mangler desuden endnu et bestyrelsesmedlem.
  Helle Kirkegaard er valgt.
  IFÅ opfordres - igen - til at finde en repræsentant.
  Der blev i 2008 givet tilsagn om, at et bestyrelsesmedlem udpeget af IF Ådalen kan indgå i bestyrelsen på et senere tidspunkt.
 4. Ingen punkter under eventuelt.
 
Efter møderne konstituerede den nye bestyrelse sig
Torben Langballe, Helle Kirkegaard og Mogens Greve valgt som h.h.v. formand, næstformand og sekretær.
Der holdes bestyrelsesmøde tirsdag 1. december kl. 18.30.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444