Ådalshallen
 

Generalforsamling 22/10 2009 - formandens beretning

Så er der gået nok et år, som sædvanligt skræmmende hurtigt.
Det kan jo kun animere os alle sammen til at nyde hver eneste dag, vi har sammen.
Være ordentlig og redelig overfor hinanden og hver især bidrage til den gode stemning.
Det plejer vi at være gode til her i vores dejlige Ådalsområde.
M.h.t. Ådalshallen og dens drift, vil jeg gerne påpege, som jeg gjorde under regnskabets fremlæggelse, at det ikke er helt nemt at få det hele til at løbe rundt.
Og vi bliver nødt til at være omhyggelige, når vi bruger af de midler, der er afsat til hallens drift.
Vi må se i øjnene, at det kun lige løber rundt.
Skal vi udvide eller foretage nye tiltag, skal vi finde midlerne i fonde - eller være kreative og finde nye veje.
Lad os drøfte muligheder med hinanden efter beretningen - får vi ikke gjort det, kan jeg love generalforsamlingen, at vi jævnligt vender netop den problemstilling i bestyrelsen.
 
Jeg vil gøre lidt status og i uprioriteret rækkefølge gøre rede for, hvordan året er forløbet - set fra bestyrelsens side.
Udgangspunktet er stadig, at give ansvar til de personer, der udfører opgaverne.
Overordnet er det lykkedes rigtig flot.
 
Vores halbestyrer Ernst udfører sit arbejde godt og samvittighedsfuldt.
Servicerer brugerne, passer på vores hal og viser et stort ansvar.
Vi har i forvejen et årligt møde mellem IFÅ og Ådalshallen.
Det bibeholder vi, men vil samtidig udvide med møder med de andre brugere, herunder Ådalsskolen.
Det er vigtigt, at eventuelle uoverensstemmelser klares inden snakken og rygtedannelserne tager fart.
 
Jørn, altmuligmanden passer fyret til alles tilfredshed.
Jeg kan i den forbindelse fortælle, at vores oliefyr er fjernet, så vi nu kun kører med pillefyret.
Det har betydet ekstra udgifter i år, men jeg er sikker på, at det på sigt vil kunne betale sig.
 
Byggesyn: Vi har afholdt byggesyn i år og arbejder på, at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan.
For vores egen skyld, men også for at stå bedre rustet overfor kommunale myndigheder.
Sidste år talte jeg om, at få etableret en slags vedligeholdelsesgruppe.
Sådan en eksisterer faktisk allerede og bestyrelsen har skønnet på deres arbejde ved at være vært ved en lille frokost.
Pinligt nok så glemte formanden arrangementet, men det skal ikke gøre takken til alle de praktiske grise mindre! Tak skal I have - og undskyld.
 
Klubhuset: Vi er ved at være ude af vore forpligtigelser i forhold til klubhuset.
Det har - som det fremgår af regnskabet - belastet vores økonomi en hel del, men sådan er det.
En aftale er en aftale.
Jeg håber overdragelsen stadig er til glæde for brugerne af klubhuset.
 
Spinning: Nu er spinning i gang, og det er min fornemmelse, at det er, eller i hvert fald bliver en givtig forretning og en aktivitet, der trækker nye brugere til Ådalshallen.
Personlig er jeg ikke særlig stolt over, at have formidlet købet af cyklerne - leverandøren har efter min mening ikke opført sig ordentlig over for os her i Ådalen.
Meget skuffende. Jeg håber inderligt, at IFÅ får styr på det hele, således at afdelingen kan udvikle sig positivt fremover.
Hallen og IFÅ har lavet en aftale, der indebærer, at spinningafdelingen betaler en fast månedlig leje og Hallen sørger for rengøring af lokalet.
Aftalen evalueres løbende og mindst en gang om året, bl.a. afhængig af aktivitetsniveauet i afdelingen.
 
Vores samarbejde med IFÅ forløber rigtig fint. I den forbindelse vil jeg gerne takke Lars for et godt og tillidsfuldt samarbejde.
Vi var også glade for at blive koblet på koncerten med Søren Sko og Poul Krebs.
Det kan godt være, at vi ikke tjente penge, men det var en pragtfuld aften og med Lars` ord:
”Vi fik dælme sparet noget social kapital op!!”
 
LAG - midlerne. Desværre fik vi afslag på vores ansøgning omkring vores lille projekt med et slags folkemøde, hvor fremtiden skulle diskuteres.
Vi prøver nu nok igen om vi ikke kan få snablen ned i pengekassen.
 
Dyrskueudvalget: Som det fremgår af regnskabet har dyrskuet igen kastet et flot beløb af sig. Imponerende.
Jeg ved at mange ting drillede - men det gør det jo ikke mindre imponerende.
Tusind tak til alle hjælperne og ikke mindst til Helle, der nok trækker det største læs.
Vi skal ikke kun fokusere på pengene, men også give os selv lov til at glædes over et fantastisk børne- og familievenligt arrangement!!
 
Til september 2010 er det 25 år siden, at Ådalshallen blev taget i brug. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi vil afholde et arrangement i hallen med mad, musik og ”hele svineriet”.
Musikken og temaet er naturligvis 80érne.
Halballet tænkes afholdt den 4. september 2010, jeg vil opfordre jer alle sammen til at sætte kryds i kalenderen.
Lad os igen vise - ikke mindst hinanden - at vi forstår at feste og holde sammen her i Ådalen.
 
Til sidst en tak til alle, der på den ene eller anden måde er med til at holde gang i Ådalshallen:
Brugere af alle slags, trænere, ledere, medarbejdere, bestyrelse, hjælpere i alle sammenhænge, fonde, sponsorerer (store som små), Syddjurs kommune - uden hver eneste af jer ville Ådalshallen ikke kunne fungere.
Tak skal I have.
Skulle jeg have glemt nogen - så er her en ekstra tak!
 
På vegne af bestyrelsen
Torben Langballe, formand for Ådalshallen
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444