Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 1. december 2009

1 Godkendelse af referat - herunder opfølgning
Torben har snakket med Gitte Gaml om halleje.

Hallen har fået et billigere tilbud på tyverialarm - Rie undersøger om prisen indbefatter det, vi har brug for - udsættes til næste møde.

IFÅ’s sponsorudvalg - overtagelse af reklametegning i hallen:
Sponsorudvalget kan ikke gives nogen garanti for, at hallen får en indtægt på halreklamer på mindst 40.000 kroner.
Hallen tilbyder derfor, at sponsorudvalget får mulighed for at sælge reklamerne i forbindelse med sponsorpakkerne frem til 1. marts - og at man forsøger at sælge reklameskiltet i hallen alene, hvis der ikke er interesse for hele pakken.

Aftale med Ernst i forbindelse med spinningrum - Torben har udarbejdet en skriftlig aftale.
Der er også lavet en skriftlig aftale med IFÅ om leje af spinninglokalet.

2. Referat fra møde med kommune og haller
Der har været møde mellem kommune og haller i Rønde.
Der er endnu ikke foregået nogen form for harmonisering af fordeling af halmidlerne på et ens grundlag for hele kommunen. Der arbejdes stadig på det.
Ådalshallen kan i 2010 forvente samme beløb som i 2009 - 730.000 kroner.
Der kan søges penge i en restpulje på cirka 130.000 kroner.

3. Ådalshallens jubilæumsfest 4. september 2010 - nedsættelse af udvalg
Der er lavet kontrakt med musikken om 4. september, men Helle undersøger, om det kan flyttes til 11. september – hvis ikke, fastholdes 4/9.
Hvis det er OK 11/9, meddeles datoen hurtigst muligt til ”Liv i forsamlingshuset”.
Festudvalget består p.t. af Torben, Ellen og Frede
- Torben indkalder til møde i starten af det nye år.

4. kassereren
Ingen bemærkninger

5. eventuelt
Lokalrådet har indbudt til møde 12. januar for blandt andet at finde ud af, hvordan vi bedst bruger hinanden og løser opgaverne i fællesskab.
Der er indbudt en række andre foreninger m.m. fra lokalområdet.

Møde med Ole Brændgaard - referat fra mødet blev uddelt.

Der har været et repetitionskursus om hjertestarteren i hallen - med 12 deltagere.

Næste møde
Tirsdag 2. februar kl. 19, hvor der blandt andet laves en mødekalender for en længere periode.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444