Ådalshallen
 

Møde 4. oktober 2011 om fremtiden i Ådalsområdet

Ådalshallens bestyrelse havde indbudt
Lokalrådet i Ådalen, Ådalsskolen, Børnehuset Ådalen og IF Ådalen

til en uformelt snak om fremtidsmuligheder i Ådalsområdet


Løst og fast fra mødet

Torben Langballe fortalte om de seneste tiltag i hallen - de to omklædningsrum er nyrenoverede med blandt andet nyt varmesystem/nye brusere, der er kommet nye vinduespartier i cafeteria og møderum, og der er købt nyt net til opdeling af hallen.

Der er allerede sået nogle frø for at sætte mere gang i udviklingen af lokalområdet, og ønsket er videreudvikling via et bredere samarbejde blandt lokale aktører, end tilfældet er i dag.

Der er blandt forældre en del snak om, at man gerne vil hinanden endnu mere end tilfældet er i dag og at man gerne vil være med og have medindflydelse på udviklingen.

Vi bliver nødt til at samle os og udvikle os i fællesskab for fortsat at gøre det attraktivt at bo i Ådalsområdet og dyrke sine fritidsinteresser lokalt.

Det er blandt andet vigtigt at få yngre kræfter på banen både for at være med til at definere ønsker og behov og for at deltage aktivt i udviklingen af området.
Der kommer jævnligt tilkendegivelser om at ville deltage aktivt - uden at det bliver til mere end ved snakken.

Skolebestyrelsen har lavet nogle retningslinjer som ikke giver mulighed for at skrive om lokale aktiviteter i lokalområdet på skolens hjemmeside - men kun om kommunale aktiviteter.
Ådalsskolen og skolebestyrelsen vil genoverveje mulighederne for at samarbejde og udnytte de muligheder der er for via skolens hjemmeside at udbrede kendskabet til de forskellige aktiviteter i lokalområdet.
Der er bred enighed om behovet for en fælles og ”levende” hjemmeside for Ådalsområdet som alle gør brug af og som fortæller bredt og positivt om alle aktiviteter i lokalområdet.

Der er behov for en madordning for både skole og børnehus, og flere så mulighed i at gå sammen om de nødvendige investeringer for at forbedre/udvide hallens køkkenfaciliteter.
Ådalshallen ser positivt på at investere i ny ovn for at gøre det muligt for hallen/halinspektøren at tilbyde en madordning under en eller anden form.

Det blev foreslået at udvide IF Ådalens sommerfest til en fælles sommerfest med flere ansvarlige arrangører.

Der var forslag om en opsøgende idrætsforening som i højere grad brugte skolen til praktisk ”markedsføring” af aktivitetsmuligheder ved i samarbejde med lærerne at introducere eleverne for forskellige idrætstilbud.

Sidste lørdag i september 2012 fejres Ådalsskolens 50 års fødselsdag - måske med en stor fest i Ådalshallen.

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444