Ådalshallen
 

Ekstraordinær generalforsamling torsdag 17. marts 2016

1 John Grauballe valgt som dirigent


2 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
Forslaget godkendt.
Bestyrelsen lovede dog at undersøge konsekvensen ved stemmelighed, hvor der er 2 for og 2 imod – og formanden stemmer blankt – jvnf ny § 11 stk. 4:
Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Undersøg konsekvensen ved stemmelighed, hvor der er 2 for og 2 imod – og formanden stemmer blankt.

Det var dog opfattelsen, at der i et sådan tilfælde ikke kan vedtages noget, da der ikke er flertal for forslaget.


3 Byggeri
Der er modtaget byggetilladelse til etape 1 af haludvidelsen – inklusive depot og fitness-/spinning lokaler.
Kommunen giver ikke tilskud til fitness-/spinning lokaler, så den del (600.000) er holdt ude af ansøgningen til kommunen på cirka 1 mio. kroner.
Udvidelsen giver mulighed for at flytte gymnastik fra skolen til hallen, og længere ud i fremtiden er der også planer om en springgrav.


4 Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Gives til Morten Langballe


5 Eventuelt
Etablering af kombineret strandhåndbold- og beachvolleybane ved siden af multibanen begynder i starten af maj.
Lokale landmænd + frivillige sørger for jordarbejdet.
Granitblokke købes til halv pris.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444