Ådalshallen
 

Generalforsamling onsdag 24. oktober 2018

1 Valg af dirigent
Ernst valgt som dirigent


2 Beretning fra bestyrelsens formand
Beretningen fremlagt og godkendt


3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskab godkendt


4 Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende og efterfølgende regnskabsår
Budget tilrettes med modtagne fondsmidler – og godkendt.
Det revidere budget lægges på hjemmesiden.


5 Indkomne forslag
Ingen forslag


6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Genvalg til Ellen Jensen og Mogens Greve


7 Uddeling af Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Går til Jacob Samuelsen


8 Eventuelt
Ingen bemærkninger
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444