Ådalshallen
 

Generalforsamling tirsdag 26. oktober 2021

1 Valg af dirigent
Ellen Jensen valgt som dirigent


2 Beretning fra bestyrelsens formand
 • Coronaåret har sat begrænsninger, men fitnessrummet er da taget i brug.
 • Fremadrettet – nyt fyr er ved at være tiltrængt, og vi overvejer varmepumpe til en anslået pris cirka 300.000.
  Hvis muligt, skal vi nok forsøge at udsætte udskiftningen til 2022.
  Lime Sparekassefonden har givet 15.000 kroner til det.
 • Nyt halgulv til 1 mio. er også tiltrængt – vi har p.t. opsparet 300.000 kroner.
 • Udearealerne trænger til en kærlig hånd – afventer forløbet af mødestedsprojektet.
  Hallens andel af dette projekt vil være 575.000 kroner – der bliver ombygget for 3,5 mio. kroner som en del af projektet.
  Hallen skal i indeværende uge give foreløbigt tilsagn om at bidrag med de 575.000 kroner.
  Perspektivet er, at det også kan/skal/bør ses som en investering i lokalområdet.
 

3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskab godkendt.


4 Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende og efterfølgende regnskabsår
Godkendt


5 Indkomne forslag
Ingen forslag


6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valgt for ét år - Ellen Jensen + Mogens Petersen
Valgt for to år - Rune Toft, Morten Hansen, Jacob Frahm


7 Uddeling af Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Givet til Mette og Carl for indsatsen i IFÅ-ledelsen.


8 Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444