Ådalshallen
 

Generalforsamling tirsdag 27.oktober 2020

1 Valg af dirigent
Ellen Jensen valgt som dirigent

 
2 Beretning fra bestyrelsens formand
  • Der er indrettet fitnesslokale i det gamle spinningrum.
  • Det store multirum har fået ventilation.
  • Vi skal have nyt halgulv og kigger på forskellige gulve
    - der er til nu opsparet 240.000 kroner på ”gulvkontoen”.
  • Udearealer forventes ordnet i forbindelse med vugge til krukke projektet.
Beretningen godkendt


3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskab godkendt


4 Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende og efterfølgende regnskabsår
Godkendt


5 Indkomne forslag
Ingen forslag


6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Genvalg til Mogens G.
Mogens P og Ellen blev i 2019 valgt for ét år
- og er nu valgt for yderligere et år.


7 Uddeling af Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Går til Ernst, der har trukket et stort læs i forbindelse med håndtering af coronarestriktioner m.m.


Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444