Ådalshallen
 

Generalforsamling torsdag 29. oktober 2015

Repræsentantskabsmøde kl. 19

1 Torben Langballe valgt til dirigent
Frede Pedersen er stoppet som formand, og næstformanden er ikke med i repræsentantskabet længere, så der er p.t. ingen formand

2 Fremlæggelse af regnskab - regnskabet godkendt
Regnskabet fremlagt af Morten Hansen
Kasserer Lene Vestergaard undersøger forklaringen på nedgangen i hallejen fra 23.760 til 12.800 - som kommer til at fremgå af referatet.
Tilføjet: ”Differencen på halleje er Ådalsskolens Dramauge, vi havde glemt at lave faktura året før, så der var 2 regninger til dem i 13/14 + DGI volley har ikke lejet hallen i 14/15.
Regnskabet godkendt

3 Opløsning af repræsentantskabet
Jvnf. beslutning på sidste års generalforsamling ønskes repræsentantskabet afskaffet.
Bestyrelsen vil fremover tegne hallen.
Det er besluttet, at opløsningen skal vedtages på to repræsentantskabsmøder – der indkaldes til ekstraordinær i foråret
Enstemmigt vedtaget at nedlægge repræsentantskabet, hvorfor repræsentantskabsmødet efter generalforsamlingen udgår.

4 Eventuelt
Ingen bemærkninger
 

Generalforsamling kl. 19.30

1 Torben Langballe valgt til dirigent

2 Bestyrelsens beretning
Morten Langballe har taget en pause fra formandsposten – Morten Hansen har p.t. taget over.
 
Der er modtaget byggetilladelse til udvidelse af hallen med depot og lille sal.
Der arbejdes nu på at finde økonomien til det.
Der er lavet en mappe med alle ”byggetankerne” og det aktuelle trin 1 – mappen lægges i cafeteriaet.

Strandbane til håndbold og volley etableres til foråret på det grønne område bag hallen – kostpris cirka 35.000 kroner. Den reelle udgift forventes at blive væsentligt mindre.

LED-lys i hallen fra sommeren 2015 betyder reduceret el-regning fremover.

Fællesspisning på velbesøgte håndboldonsdage med 30-50 deltagere cirka 8 gange i løbet af sæsonen. Det beskedne køkken sætter sine begrænsninger på ”de kulinariske muligheder”.

Halfest – 30 års jubilæum. 245 spisende og 30-40 kom efter spisningen – forventet overskud cirka 30.000 kroner. Vagterne sagde, at det var nogen af de nemmeste penge, de havde tjent.
 
3 Regnskabet fremlagt
Morten Hansen fremlagde regnskabet
 
4 Indkomne forslag
Enstemmig opbakning til repræsentantskabets beslutning om nedlæggelse af repræsentantskabet

5 Valgt til repræsentantskabet
Punktet udgår
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i foråret

6 Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Punktet udsættes til den ekstraordinære generalforsamling i foråret

7 Eventuelt
Mogens Petersen bliver medlem af bestyrelsen – der mangler stadig én person
Knud ’Doodle’ Clausen meldte sig til at arbejde med sponsorater.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444