Ådalshallen
 

Generalforsamling torsdag 30. oktober 2014

Repræsentantskabsmøde kl. 19

 
1 Torben Langballe valgt til dirigent

2 Fremlæggelse af regnskab - regnskabet godkendt
Regnskabet godkendt

3 Eventuelt
Ingen bemærkninger
 
 

Generalforsamling kl. 19.30

 
1 Torben Langballe valgt til dirigent

2 Formandens - Morten Rasmussens - beretning blev godkendt
Annonceringen/indkaldelsen i Lokalavisen var en smule forsinket, men det var omtalt på anden vis, og generalforsamlingen godkendte indvarslingen.

3 Regnskabet fremlagt
Der er i år ikke udsendt balance til repræsentantskabet – det vil man gerne have til næste år

4 Indkomne forslag
Ingen forslag

5 Helle Kirkegaard, Ulla Andersen og Anni Kjeldsen valgt til repræsentantskabet

6 Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Modtager: John Grauballe

7 Eventuelt
Ingen bemærkninger
 
 

Repræsentantskabsmøde

 
1. Torben Langballe valgt til dirigent

2. Valg af formand, næstformand og sekretær til repræsentantskabet
Frede Pedersen stopper som formand for repræsentantskabet. Morten Langballe overrakte gave.
Debat om repræsentantskabets fremtid, da det ikke umiddelbart lykkedes at finde en ny formand.
Der er bred stemning for at afvikle repræsentantskabet, og det vil der blive arbejdet med frem mod næste års generalforsamling.
Genvalg til Mogens Greve og Per Kvist.

3. Valgt til bestyrelsen
Der er p.t. to ubesatte poster i bestyrelsen.

4. Eventuelt
Halinspektør Ernst Rahbeks har 10 års jubilæum og modtog en gave fra hallen
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444