Ådalshallen
 

Generalforsamling onsdag 30. oktober 2019

1 Valg af dirigent
Ellen Jensen valgt som dirigent


2 Beretning fra bestyrelsens formand
Der er kommer nyt tag på cafeteria og omklædning, og der er godt gang i multirummet
- og i infoskærmen.
Vi sparer op til nyt halgulv – til cirka 1 mio.
Beretningen fremlagt og godkendt


3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskab godkendt


4 Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende og efterfølgende regnskabsår
Godkendt


5 Indkomne forslag
Ingen forslag


6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Genvalg til Ellen Jensen og Mogens Pedersen, Rune Toft og Morten Hansen
Ellen og Mogens sagde ja til ét år – Rune og Morten til to år.
Jakob Fram valgt som nyt medlem.


7 Uddeling af Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Går til Dorthe Larsen.


8 Eventuelt
Undren over parkering på brandvejen.
Bestyrelsen tager det op.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444