Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 12. marts 2013

1. Referat fra møde 22. januar
I forbindelse med byggemøde og oplistning af indkøb og udbedringer kan der også laves oversigt over andre udgiftskrævende ønsker - eksempelvis badmintonnet og mål.
Der er rejst tvivl om vi selv kan tjekke håndboldmål og ribber m.m. af hensyn til ansvar - eller om det skal foretages af en udefra. Morten tjekker, hvordan praksis er i andre haller - Ernst spørger fagforeningen.
Nogle af ribberne kan pilles ned og bruges til reservedele.
Vedtægterne skal ændres, for at der kan ændres praksis for nedskrivning af hallen.


2. Nyt fra kassereren
Lene sender revideret budget til Mogens - som lægger det ud på nettet.


3. Nyt fra formanden
IFÅ har holdt generalforsamling - og har fået ny struktur
I forhold til renovering af klubhuset i Lime er der nu også andre tanker i spil - skal man beholde klubhuset - eller arbejde for fodboldbaner i Skørring i stedet for.
Møde med skolen afholdes mandag.


4. Retningslinjer for udleje af hal
Reglerne for brug af spinningcykler er meget strikse og betyder, at mulige brugere afskæres fra at bruge cyklerne.
Morten undersøger ansvarsforhold i spinninglokalet.
Spinning sættes på dagsordenen til næste møde.


5. Nyt fra Ernst
Fællesspisning er blevet en stor succes med 30 tilmeldinger den første onsdag - og 55 næste gang.
Næste fredagsspisning er aflyst på grund af sammenfald med et andet arrangement i Søby.
Renovering af halgulvet er ikke meget påtrængende, men jo længere tid der går, jo dyrere bliver det. Prisen i dag er cirka 40.000 kroner.


6. Idéliste til fondansøgninger
Morten har lavet forslag med projekter i forskellige prisklasser - for at have nogle konkrete mål.
Han sender forslaget rundt - til fri debat og åbent for nye forslag og idéer m.m.


7. Byggeri
Frede og Rune mødes, så Frede kan overdrage det materiale, han har liggende.
Frede indkalder til byggemøde i løbet af august.
Hvis der er penge nok, skiftes dørene i omklædningsrummene - og ellers vendes det først med bestyrelsen.

Forsikring - vandskade, brønd og graffiti.
Rune har fundet frem til den rigtige kontaktperson til forsikringsspørgsmål.
Brønd - der er et hul som skal ordnes - Rune har indhentet to tilbud som sendes til forsikringen.
I samme ombæring må den gamle oliebeholder også fyldes op.

Det sker ofte, at rygerne står lige udenfor indgangsdøren, hvilket betyder, at børn og andre må gennem tågen for at komme ind i hallen.
Morten ser på skiltning m.m., så rygerne flytter lidt væk fra døren.


8. Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger


9. Ideer og forslag til nye tiltag
Ingen bemærkninger


10. Næste møde/r
Tirsdag 23. april kl. 20 = visionsmøde med gæster i halregi - derefter holdes møde med IFÅ.


11. Eventuelt
Ingen bemærkninger

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444