Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen tirsdag 12. maj 2020

Nyt fra halbestyreren
Cafeteria, mødelokale, kiosk og gammelt spinningrum (nyt fitness) er malet.
Bøgeskov er med inde over noget nyt lys.
Der er lavet lidt murerarbejde, og der skal laves lidt mere.
 
Tennis har problemer med låsen til deres klubhus
- de kommer på vores system, hvis de køber lås og nøgler.
 
Jakob laver spejle i det nye fitnessrum.
 
Der skal findes en løsning på TV-skærm og højttaler til fitnessrummet.Lønkompensation og økonomi
Slots- og Kulturstyrelsen kan vi måske få noget løntilskud fra.

Der er møde med hallerne på mandag, hvor der forventes orientering om økonomien
- herunder også betaling for de bookede træningstimer.
Morten kontakter også IFÅ om det – det er ikke et stort antal timer, det drejer sig om.

Ebeltoft tjener mange penge på vandrerhjem og får alligevel stadig forhøjet haltilskud.
Vi skal måske have fat i nogle politikere om det.

Skolens brug af hallen frem til sommerferien er endnu uafklaret.Ernst
Har bygget kontoret om, støvsuget og vasket ned og pillet vandhaner af m.m.
Der er p.t. nok af lave med de projekter, der er gang i.

Der skal ses på, om der skal laves noget arbejde i ventilationsrummet.

Nødudgangen i det nye fitnessrum skal slettes som nødudgang af hensyn til fleksibelt brug af rummet.
Ernst snakker med brandmyndighederne.Corona og hallen
Der er sat håndsprit op i cafeteriaet, og der kommer også et stativ/håndsprit i gangen.

Kommunen har pulje på 200.000 kroner til håndværksprojekter i hallerne, mens der er lukket ned.
Ansøgningsfristen er 13. maj - Morten søger – til renovering af cafeteria + vaske/håndfri batterier.
Skiftet til vaske med håndfri blandingsbatterier - 9 stk. - koster 24.000 kroner (kalk i vandet kan være problematisk)Diverse
Der er bevilget godt 50.000 kroner til forbedring af akustikken i hallen – det skal laves inden efteråret 2021.
Rune ser nærmere på det.

Morten og Ernst laver forslag til retningslinjer ved udlejning af cafeteria og hal med/uden mad.
Udgangspunktet er ens regler for alle.

Morten snakker med Søren ved kommunen om muligheden for at få tilskud til halgulvet mod at medfinansiere med lån.


Næste møde
Tirsdag 9. juni kl. 19.30
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444