Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen tirsdag 17. januar 2017

Nyt fra Ernst
Der er kommet nye døre i, mens der på grund af forkerte vinduer/fugen er skåret væk - er lidt koldt i omklædningsrummene, indtil de rigtige kommer i næste uge.
 
Der skiftes udsugningsfiltre.
 
Fyret var gået ud i nat – måske på grund af frost i pillerne. Ernst undersøger, om der kan gøres noget for at undgå det fremover.
 
Det overvejes, om der skal sættes en skærmvæg op ved damernes omklædningsrum.


Halbyggeri, mandskab, økonomi, tidsplan
Orientering om budget/forbrug indtil videre.
Der er budgetteret med håndværkertimer på en del ting – som nu er lavet af frivillige, og det ser ud til, at den tendens fortsætter og derfor giver visse besparelser.
 
Regnskabet er lovet klar til kommunen 1. juli, men det ser p.t. ud til at blive liidt problematisk at være færdig til den tid.
Det handler blandt andet om at sætte håndværkere på og få det hurtigere færdigt – eller bruge frivillige og spare penge på det.
Der kigges på tidsplanen.
 
Udskiftning af døre/vinduer koster i omegnen af 100.000 kroner mere end budgetteret. En stor del af det skyldes et større timeforbrug end beregnet.
 
 
Børnedyrskue, økonomi, ansvarlig for opstilling næste år
Morten har endnu ikke snakket med Anders – gør det inden længe.
 
 
Indvielsesfest lørdag 28. oktober
Billetpris inkl. mad 275,-
Entré 100,-
Mad – Rune forhører sig ved Christinas i Auning + Mer Mad og Madkompagniet i Hornslet
Mogens G laver en tekst til sommerfestbladet om festen.
Musik - Kopiministriet – pris cirka 18.000 kroner + DJ cirka 5.000 kroner.
 
 
Fonde
Der er for nogen tid siden holdt møder med IFÅ om ansøgninger til materiale til spinning og fitness samt en springgrav.
Der blev lovet tilbagemeldinger fra IFÅ, men har ingen givet lyd.
 
 
Nyt fra kassereren
Alle tilgodehavender fra kommunen er modtaget.
Der er stadig uvished om el-regningerne.
El-udgiften er p.t. 17.000 kroner lavere end på samme tidspunkt sidste år.
 
 
Mærkedage
Ingen bemærkninger
 
 
Eventuelt
Ernst og Morten holder møde med skolen 27/1.
 
Rune tager fat i Optimera om eventuel sponsoraftale
 
Hoppedag fredag 10. februar
Entré børn 50,- voksne 25,-
Mad 50,-
Morten sørger for annoncering – Rune bestiller hoppeborge – Lene sørger for byttepenge
 
Michael Alexandersen er positiv for at gøre en indsats med henblik på salg af halreklamer 80x200 cm. IFÅ er interesseret i et samarbejde om reklamer på stadion/ihallen.
Halreklamer sættes på dagsordenen til næste møde.
 
En af de nye døre har fået en skade – Rune melder det til forsikringen
 
Næste møde torsdag 23. februar kl. 20.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444