Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen tirsdag 17. april 2018

Nyt fra Ernst
Der er sat kontakter op til kraft i hallen, og der er lavet EL-eftersyn.
Der er købt pallereoler.
Styringen er gået i varmerummet, så det har været lidt koldt og lidt varmt i hallen.


Byggeri og vedligeholdelse
Byggeriet er tæt på at være i mål – der er lige kommet døre, som nu skal sættes i.
Gulvene er malet midlertidigt – der skal lægges noget på gulvet, inden gymnastik kan bruge rummet.
Der er endnu ikke sendt byggeregnskab til Syddjurs Kommune
- Lene sender det, der er p.t.

Nyt tag
Det er ret påkrævet at gøre noget – der er sendt ansøgning til kommunen – svar er endnu ikke modtaget.
En komplet udskiftning koster 250.000 kroner

Nyt gulv
Gulvet skal enten lakeres – eller der skal et nyt til. Et nyt koster 700.000 kroner.
Lakering koster i snit 30.000 årligt – ved et nyt gulv er der ingen lakering.

Nyt varmerum
Reparering af styring + andet i varmerummet koster 150.000 kroner. Det vil givetvis betyde en lavere varmeregning fremover.

Der lægges gulv i tilbygningen til 100.000 kroner + laves varmestyring til 150.000 kroner.
Senest i 2019 skal det besluttes, om gulvet skal lakeres eller skiftes. Indtil da repareres/vedligeholdes det nødvendige.

Der skal laves en gennemgang af hal og udeområde – Morten melder en dato ud hurtigst muligt.

BBR vedr. Skat
Der er indsendt nye oplysninger


Børnedyrskue
Der skal laves mobilepay – Morten snakker med Rasmus.
Morten tager en snak med Anders – og ellers skulle der være styr på det øvrige.


Halfest
Flere har spurgt efter en halfest i år, men holdningen er, at det bliver for ofte.
Det var et kæmpe problem, at dankort ikke virkede.
Det er svært at styre mobilepay og sikre, at der betales til det rigtige nummer, og at man ikke viser en betaling mere end én gang.


Status på forsikringsskader på udvendige døre
Der er ikke noget nyt – det er halvandet år siden, så det forventes ikke, at noget dukker op nu.


Gymnastikudstyr i hallen
Der er søgt 85.000 kroner ved Nordea


Hoppedag 2018
Igen en stor succes – og et par tusinde i overskud.


Fonde
Vi er OBS på de forskellige.


Halreklamer
Intet nyt
- vi mangler en person, der kan, vil og brænder for at få reklamesalget sat i system.


Nyt fra kassereren
Der er endnu ikke modtaget tilgodehavende på 25.000 tilskudskroner fra kommunen – Morten tager fat i det.


Mærkedage
Intet nyt


Eventuelt
Morten og Ernst har holdt et godt møde med skolen
Tjørnehækken ind til Rune – Rune foreslår et hegn i stedet for en ny og tiltrængt hæk.
Rune foreslår, at han fjerner hæk og sætter plankeværk op – og hallen betaler udgiften på 18.400 + moms.
Der indhentes en alternativ pris – og ellers OK til at regningen sendes til hallen efter 30/6.

Ernst har bedt om mere i løn … – og går nu ud og laver rejemadder.
Det er helt relevant at snakke om det - Morten kontakter DGI for at høre, om vi kan få en indikation af praksis generelt.

Morten udsender dato for næste møde.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444