Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 18. december 2014

1 Referat fra møde 7. oktober
Ingen bemærkninger
 
 
2
Nyt fra kassereren
Nyt fra formanden
Nyt fra Ernst
Mærkedage i lokalområdet
Idéer og forslag til nye tiltag
Næste møde
Eventuelt

Det skal tydeliggøres, hvad overskuddet fra Børnedyrskuet går til, så pengene ikke blot forsvinder ind i regnskabet - men skaber synlige værdier.
Forslag til muligheder:
Lokalrådet har snakket om en fælles webportal for Ådalsområdet, hvor også hallen deltager som en aktiv medspiller.

Nye vægfotos i cafeteriaet af liv og idrætsaktivitet i hallen.

Rune og Morten kigger på prioriteringen af vores store projekter for at kunne gå til banken og få et bedre overblik over økonomien i det.
Der skal laves et konkret materiale som kan bruges til blandt andet ansøgninger, og der må gerne tænkes ”ud af boksen” med nye idéer og IT-muligheder m.m.

Morten ringer til DGI og hører om konsulenthjælp til struktur/nedlæggelse af repræsentantskab + til en udviklingsplan for hallen.

Væggene i cafeteriaet vandskures inden jul.

Børnehuset er med på en hoppeloppedag med fælles leje af hoppepuder m.m., hvor Børnehuset bruger det om formiddagen - og hallen om eftermiddagen. Bedste bud p.t. er 6. februar.
Ernst undersøger, og Morten forhører sig ved skolen, om man er interesseret i også at være med.

Morten søger Elrofonden om penge til Airplay.

Rune kontakter nogle leverandører af borde/stole om forslag/tilbud.
 

Næste møde
Tirsdag 24. februar kl. 20
Blandt andet med baggrund i kontakten med banken/økonomien i det, skal der kigges på trin 1i fondsansøgning m.m. i relation til udvidelsesplanerne for hallen.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444