Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 18. juni 2012

1 Referat fra bestyrelsesmøde 19. marts
Beskrivelse af arbejdsopgaver
Mogens: Referater og dagsordener, hjemmeside samt diverse skrivelser til sommerfestblad, børnedyrskue og presse m.m.
Helle: Børnedyrskue
Morten: Kontaktperson til og dialog med lokalområde og samarbejdspartnere - blandt andet IFÅ, skole, Ernst, kommunen, Børnehuset, lokalrådet m.m.
Birgit: PR, information og økonomi
Rune: Byggeudvalg og byggesyn, daglig vedligehold i samarbejde med Ernst og praktiske ting i forbindelse med arrangementer.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Morten Rasmussen som ny formand for halbestyrelsen - Helle Kirkegaard som næstformand - og Birgit Holme som kasserer.

Der er sendt regning ud for skiltereklamer - Birgit kontakter de fire som ikke har givet lyd.

Strømforbrug
Elmåler til tennis er skiftet.
Der sidder lige nu en ekstern måler på ventilationen.
Der skal nye lysstofrør i hallen - vil koste 15.000 kroner.
Ovenlys i hele hallens længde vil koste 200.000 kroner inklusive montering - og vil kunne spare en del strøm, da cirka halvdelen af strømforbruget er i dagtimerne.
Morten undersøger, om hallen kan samarbejde med skolen om evt. at aftage el fra det nye solcelleanlæg.


2 Nyt fra formanden
Ingen bemærkninger
 

3 Nyt fra Ernst
Der er bestilt batteri til hjertestarter - der skal holdes et kursus til efteråret i brugen af den - Morten er tovholder.
Der skal afholdes samarbejdsmøde med skolen ultimo august.
Det er stadig et problem med regnvand specielt omkring hallens indgangsparti.
Rune tager det med på byggemødet.


4 Nyt fra kassereren
Ingen bemærkninger


5 Vision for Ådalshallen - herunder energirenovering
Se øvrige punkter


6 Møde med IFÅ’s ledergruppe 26. juni

  • Online booking af haltid
  • Hallens kontaktperson til foreningen
  • Ådalshallens vision
  • IFÅ ønsker at samle alle aktiviteter i hallen
  • Ledig haltid efter skolen

Enighed om, at det i mindst lige så høj grad handler om lokalområdets visioner for hallen, som det handler om halbestyrelsens visioner.
Visionerne skal udspringe af brugernes ønsker og behov - og derfor skal de også på banen med deres visioner.
Flere fra halbestyrelsen deltager i mødet - hallen er meget indstillet på mest muligt samarbejde.


7 Bestyrelsesmedlemmernes kompetenceområder
Se pkt. 1


8 Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger


9 Ideer og forslag til nye tiltag
Ingen bemærkninger


10 Næste møde
Torsdag 16. august kl. 20
På dette møde aftales tidspunkter for resten af årets møder
 

11 Eventuelt
Byggemøde
Frede står for at afholde byggemøde i god tid inden generalforsamlingen, så vedligeholdelse m.m. kan komme med i budgettet.
Frede vil gerne trappe ned i byggeudvalget - Rune er klar til at hjælpe til i udvalg og ved byggesyn - og deltager i næste byggemøde.

Halfesten 29. september
Der er bestilt musik til cirka 25.000 kroner.
Mad - der indhentes tilbud, og festudvalget finder leverandøren.
Der sælges billetter i sparekassen, Dagli’Brugsen Lime og på skolen.
Birgit sørger for Dankortautomat og byttepenge
Billetpris 250 kroner

Repræsentantskabet
Der skal ses på sammensætningen m.m.
Morten og Rune kigger på det – og kommer med nyt på næste møde

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444