Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen tirsdag 19. juni

Rune forhører sig ved gulvmanden om en mulighed for gummigulv.
Er der ikke noget i det, lægges der trægulv – ved hurtig besked kan trægulv til 100.000 alt inklusive lægges inden uge 30

Møde med skolen – ønske om udendørs kasse uden lås til volleynet og streger.
Ernst undersøger prisen – op til cirka 5.000 købes den.

Dataloven – Lene og Ernst undersøger, hvad der kræves af skab eller andet.

Straffe- og børneattest for Ernst – Morten undersøger, om det skal indhentes.
Ernst skal have attester på sine hjælpere.

Halbyggeri
Nyt tag. Der er modtaget 160.000 kroner fra Syddjurs, hvilket er halvdelen af prisen.

I varmerummet forventes udgiften at ende på 175.000 kroner, hvor der kommer tilskud på 85.000 kroner fra kommunen, når de sidste regninger er modtaget.

Der står p.t. cirka 400.000 kroner på kontoen, og der forventes et rundt nul på året.
100.000 til gulv – 100.000 mere til varmerummet – 100.000 til EL og diverse byggeudgifter
85.000 kommer der i tilskud til varmerummet.
Der er således cirka 200.000 tilbage på kontoen.
Taget skal skiftes til efteråret, og set i forhold til både udgift og tilskud går kontoen derefter cirka i nul.

Renovering udendørs - der er ikke noget presserende ud over tag og tagrender, så det sættes foreløbig i bero.
Der er lavet en liste, og når der et indhentet priser, laves en prioritering.

Børnedyrskuet gav 33.000 kroner i overskud alt inklusive.

På næste møde drøftes forslag om markering af hjælpere til byggeri (og??) børnedyrskue m.m.

Der skal ryddes op i halreklamerne.

Multirum
Der mangler penge fra MA-Net, og der er ikke modtaget svar på ansøgning 85.000 fra Nordea til multirum og udstyr.

Nyt fra kassereren
Der skal indkøbes pengekasser – det sørger Lene for.

Mærkedage
Intet

Eventuelt
Orientering om nyt lønoplæg/kontrakt for Ernst.
Der tilføjes, at der også tegnes sundhedsforsikring.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444