Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 19. september 2017

Halbyggeri
1.450.000 har vi til byggeriet inklusive vores eget og IF Ådalens indskud
- der er behov for 165.000 kroner mere, som tages af hallens formue.

Byggeriet forventes at være færdigt til halfesten.

På et eller andet tidspunkt skal der findes penge til tag. Som udgangspunkt ser det ud til, at vi ”kan nøjes” med at skifte pladerne – det er dyrt at komme af med de gamle.
Rune måler op og har til næste møde et overslag på udskiftningsprisen.

Der er p.t. ikke de store krav til ventilationen, så der bliver nok lidt penge tilbage på den konto. Skulle kravene til ventilationen ændre sig, må vi se på det til den tid.
 
 
Halfest 28. oktober
Der er solgt 100 billetter. Salget er kommet tidligt igang, og der er optimisme om deltagerantallet.
Bestyrelsen får entré, mad og fri bar – samlever entré og mad.
Der kommer ti store plakater på plastplade, som forventes klar i denne uge – 85 x 120 cm
til Kastrup, Hvilsager, Termestrup, Halling, Søby, Karlby, Skader, Lime, Byportens Bodega – blandt andet. De kan sættes op med strips.
Der printes også minde plakater til butikker m.m.

Mad - Rune tjekker prisen ved Christines Køkken – og får byttet svinefilet ud med kylling og bestiller – hvis prisen passer.
Alternativet er tilbud 1 fra Mer Mad

Borddækning og opstilling om fredagen, hvis den er håndboldfri.
Ernst melder ud i næste uge, om hallen er fri, og hvornår det kan blive.
Ellen og Lene sørger for blomster, bordpapir og servietter m.m.
Vi har cirka 150 stole
 
 
Generalforsamling 25. oktober
Regnskabet er klar til generalforsamlingen onsdag 25. oktober kl. 19.30 i hallen.
Mogens sørger for annonce
Mindelegat – personen er fundet.
 
 
Øvrige
Lene afmelder momsregistreringen, da den aldrig bruges.
Ansøgning Hvilsager Lime fonden og Søby Sparekasse – Ellen og Mogens ser på det (Indeksregulering af haltilskud opspares i en pulje, hvor hallerne kan søge midler – der er ca. 1 mio. En pulje på 300.000 kroner – krone til krone – kan der søges til mindre vedligeholdelse)
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444