Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 20. januar 2011

1. Referat fra møde 7. oktober
Gulvet er lakeret, men der er nogle pletter som skal undersøges nærmere. Frede har kontaktet lakeringsfirmaet - de har lovet at se på det i januar.

Skolen skal bruge hallen i uge 15.

Torben og Ernst har endnu ikke afholdt møde med Ådalsskolen.

Der betales for to telefoner i hallen - det undersøges, om vi kan nøjes med alarmtelefonen.

Der er ønske om et bagtæppe i hallen fra blandt andet skolens side. Skolen har nu bedt hallen om at udforme ansøgningen.

2. Nyt fra halbestyreren
De to bagnet er meget møre - Ernst bestiller nye - pris cirka 12.000 kroner.
Der er kommet vand ind i gangen og i cafeteriaet mellem den nye og gamle bygning på grund af store snemængder på taget. Problemet tages op ved byggesynet.

3. Nyt fra kassereren
Rie er klar til at overdrage til Rasmus.

Hallen har i to år betalt for forsikring af tennishuset – cirka 2 x 2.300 kroner - som nu opkræves ved IF Ådalen.

Hallen budgetterer med 35.000 kroner til forsikring. Torben har nu fået et nyt tilbud på 21.600 - skal dog lige tjekke forsikringen af Ernst + nogle andre formuleringer i tilbuddet.

4. Nyt fra bestyrelsen
Visionsmøde - der er endnu ikke indkaldt til møder i de nedsatte arbejdsgrupper.
Torben kontakter grupperne.
Lokalrådet arbejder på et kombineret søndagsarrangement og generalforsamling i hallen - muligvis 3. april.

5. Nyt fra formanden
Regning til volleyball er betalt.
Regning for håndbold og zumba skal sendes.

Det har ikke været muligt at forhandle mere end 2.000 kroner hjem som IFÅ’s månedlige betaling for spinning, hvilket kun lige dækker de løbende udgifter.
1/3 + 1/9 sendes regning på 12.000 kroner til IFÅ.

Sponsorbetaling - Ådalshallen har i forbindelse med det fælles sponsorarbejde med IFÅ fået lovning på 40.000 kroner - 25.000 kroner betales nu og 15.000 kroner 1. maj. Rie sender regning.
Rie undersøger momsreglerne i forbindelse med sponsorbetalingen.

Cirka oktober skal der laves en afklaring med IFÅ om sponsoraftale for det kommende år.

6. Næste møde
Fællesmøde med IF Ådalen 8. marts kl. 18.30 i Ådalshallen - emner sendes til Mogens senest om en uge.
Møde i halbestyrelsen 24. marts kl. 19.
Møde i halbestyrelsen 5. maj kl. 19.
Møde i halbestyrelsen 9. juni kl. 19.

7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444