Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 21. april 2015

1 Referat fra møde 24. marts
Der er tvivl om, hvor ”striks” man SKAL være med hensyn til rygning udenfor hallen, men uanset det ønskes rygerne flyttet væk fra indgangsdøren.
Morten laver et skilt/pil med henvisning til ”rundt om hjørnet”.
 
Dramaugen bruger strøm for omkring 3.000 kroner. Det skal der tages højde for ved næste års eventuelle lejetilbud.
Der skal holdes møde med skolen om blandt andet dramauge, pris, oprydning, brug af hallen, revidering af retningslinjer m.m.


2 Opfølgning på besøg fra B-Light Aps om LED belysning i hallen
Der bliver sat lys op 22/4.
Det koster omkring 50.000 kroner – som tjenes ind på besparelsen på godt et år.


3 Tilbygning og lånemuligheder, herunder fonde
Morten undersøger, om der i relation til brandmyndighederne er noget som skal tages hensyn til ved tilbygning langs med vejen.
Der arbejdes på at indhente de sidste priser på byggeriet.


4. Jubilæumsfest
Efter at Morten L har undersøgt alle kalendere i lokalområdet, er der ikke fundet andre fester/arrangementer lørdag 24. oktober. Så det bliver datoen.
Musikken - Kopiministeriet - skal have fri bar + leje af udstyret
Morten L undersøger pris for DJ.
 
Rune indhenter tilbud på madpriser/menuforslag samt på leje af service.
Torben Langballe kontaktes for at samle et barteam + søge spiritusbevilling
Morten L kontakter billetfolkene og spørger Frede P om at være ansvarlig for amr. lotteri/sponsorgaver m.m.
Morten H spørger, om der kan flyves rundt med banner til børnedyrskue og sommerfest m.m.
Ernst låner borde/stole og bar m.m.


5. Mærkedage
Lørdag 17. oktober kl. 13 - Ernst fødselsdag


6. Eventuelt
Lokalrådet har aflyst arrangement/messe i efteråret på grund af manglende tilslutning fra lokalområdet.

Børnedyrskue – Morten L fikser hønseskidningsplade.
Anders Mortensen står for strømmen til Muddi

Håndbolddamerne spørger efter strandhåndboldbane kombineret med beachvolley
Rune indhenter priser på mål og net m.m.

Morten L undersøger om evt. servicering af hjertestarter


7. Næste møde
Planlægning af dato med UP FRONT
1. Tirsdag 19/5 kl. 19/20 i hallen
2. Torsdag 21/5 kl. 19/20
- på næste møde mini kursus i Google Docs og forslag til kolaborative dagsordner i Google Drev

Tirsdag 30/6 kl. 20
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444