Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 22. januar 2013

1. Referat fra møde 4. december
Rune har haft møde med Tryg Forsikring - og skal mødes med dem igen i næste uge.
Morten har kontakt med Topdanmark og påregner at afholde møde.

Rune har fået en pris på springgrav i hallen - 1,2 mio. kroner + hul i gulvet - får lavet et endeligt overslag over projektet.

På næste møde skal der snakkes visioner for fremtiden og prioriteres - for at kunne være mere målrettede. Der inviteres nogle af dem udenfor bestyrelsen som har været med til at arbejde med forskellige projektforslag.

Forsikringsskade i hallen er endnu ikke afklaret
Rune kontakter forsikringen om det + en kloakskade

Overskuddet på halfest/jubilæumsfest er cirka 36.000 kroner.

Vedtægterne skal rettes til - § 15.

Der er endnu ikke lavet budget - det er klar til næste møde

Reparationer og vedligeholdelse - Frede Morten og Rune holder et møde for at lave et overblik over behov/prioritering.
Rune har kontakt med et firma om reparation af halgulvet, da det er ved at haste.


2. Nyt fra kasseren
De 1.000 kroner fra skolen er modtaget (modregnet tidligere beløb)

SFO skal opkræves for vand, strøm og varme.
Ændring af afskrivning på hallen - hvis vi ændrer, skal det først vedtages af generalforsamlingen.


3. Nyt fra formanden
Et-årig aftale med elselskabet Modstrøm - forventet besparelse 10-15 % på el.

Rune har søgt Trygfonden om udendørs hjertestarterkasse - 7.000 kroner.

Gymnastikafdelingen har på skolen en rullemadras som de ikke bruger - hallen takker ja til at få den - og ser på mulighederne.

Uddannelsestilbud fra Syddjurs Kommune - syv moduler
For halinspektører - og nogle kurser også for bestyrelsesmedlemmer - 15.500 kroner for alle moduler pr. kursist + mulighed for tilkøb. Morten og Ernst ser på det.


4. Nyt fra Ernst
Der har været besøg af rottefanger.

Der ser ud til at være rotteproblemer i kloakken - Ernst sørger for det videre.
Fællesspisninger - to onsdagsspisninger 27/2 og 20/3 - fredagsspisning 3/5
Børnedyrskuet afholdet 9. maj.

Det er galt med pumpen på døren til pigernes omklædningsrum
Håndboldmålene er ved at være slidte - pris pr. stk. 13.000 kroner.

Stængerne til badmintonnet er temmelig skæve. Rune får pris fra Virklund.

Morten og Ernst aftaler møde med skolen.

Kontrakt med Ernst skal skrives under.

Ernst køber en gammel gulvvasker til at lægge harpiksfjerner ud med - pris 500 kroner.

Det er et problem at U16 piger bruger for meget harpiks - Ernst har grønt lys til at påtale det.


5. Mærkedage
Ingen bemærkninger


6. Ideer og nye forslag
Lokalrådet har søgt midler til ”Ådalen samler kræfterne” - til blandt andet infobrev og synliggørelse af erhverv. Der arbejdes med at lave markedsdag i hallen for erhverv, idrætsforening og spejdere m.m.

Lokalrådet har indkaldt skole, hal, idrætsforening, Børnehuset og spejdere m.m. til møde 7. februar for blandt andet at drøfte fremtiden, synliggørelse og samarbejde m.m.


7. Næste møde
Tirsdag 5. marts kl. 20 = visionsmøde


8. Eventuelt
Ingen bemærkninger

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444