Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 22. juni 2017

Referat fra møde 4/5
Efter dramaugen - ridse i gulvet er poleret – Ernst mener ikke, at det skal laves bedre.
Der er også andet, der skal laves. Morten skriver til skolen og beder dem om at få det gjort inden 14 dage, da det ellers bliver gjort på skolens regning.

Teltet har ikke taget skade efter udlån til fyrværkerisalg – det er bare beskidt, og så mangler der nogle stropper.
Der er lavet en kontoordning med Dagli’Brugsen i Lime
Børnehaven siger OK til at male pladerne til boderne.

Der skal laves aftale med IFÅ om bidrag til vedligehold af beachvolleybanen.
Status?
 
 
Nyt fra Ernst
Blødgøringsanlæg der skal hindre tilkalkninger koster 62.000 kroner – vi afventer.
Ernst har fået tilbud på musikanlæg og højttalere til tilbygningen til 20.000 kroner, hvis vi selv monterer. Montering koster 13.000 kroner.
Lærred og projektor til hallen koster 135.000 kroner.
Tilbud på gulv til tilbygning – den store sal 98.100 – til den lille sal 16.000 kroner.
Hvis vi selv lægger det, er prisen 60.000 kroner i alt.
Huller i væggen fra tilbygning til hal laves, når Ernst er tilbage fra ferie.

Et nyt halgulv koster 575.000 kroner. Gulvet er vedligeholdelsesfrit i 20 år.
Vedligehold af nuværende gulv koster cirka 30.000 kroner om året.
 
 
Halbyggeri
Der er kommet et tilbud på meget dyrt ventilationsanlæg – der indhentes nyt tilbud.
Døre og vinduer – branddøre koster lidt mere end budgetteret. Der er ved at blive indhentet alternative priser.
 
 
Børnedyrskue
Overskud på cirka 33.000
Der skal være mad til hjælperne, når der stilles op onsdag aften.
 
 
Halfest 28/10
Mad – Rune sender tilbud rundt, og tilbagemeldingen afgør, hvem vi vælger.
Bar Mandskab - Henrik og Bjarne er klar.
Pris for musikken er 18.000 kroner.
Spiritusbevilling – bandet har foreslået at blive ved til klokken 3, da de har god erfaring med omsætningen i baren den sidste time. Vi forsøger at få bevilling til kl. 3.
Pladsfordelingsplan laver Morten

Status på forsikringsskader 2 stk. på ny udvendig dør
Vi har endnu ikke hørt noget, så der kommer sikkert ikke nogen regning.
 
 
Gymnastikudstyr i hallen
Der er holdt møde med A-sport, og der er kontakt til Tress. IFÅ og skolen er tilbudt medindflydelse på ønskelisten.
 
 
Hoppedag 2018
Fredag 9. februar 2018.


Fonde
Hallen er stadig klar til at samarbejde med IFÅ om fondsansøgninger – der afventes stadig en udmelding fra IFÅ.


Halreklamer
Vi har fået tre opsigelser (Optimera, Keld Ellegaard og Anders Andersen).


Nyt fra kasseren
Det ser p.t. ud til, at vi ender på et overskud på cirka 20.000 kroner i indeværende regnskabsår.


Mærkedage
Ingen bemærkninger.


Næste møde
Tirsdag 29. august kl. 19.30.


Eventuelt
Ingen bemærkninger
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444