Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 22. september 2016

 
 
Referat fra møde 25. august – og møde med IFÅ
OK med aflønning af Jørn
Der er stadig ikke modtaget 900 kroner fra IFÅ for lampe

IFÅ begynder at søge fonde - blandt andet til klimaanlæg som ikke er med i budgettet, og til fitness- og spinningudstyr.
Hvis IFÅ melder tilbage, at de ønsker en springgrav, er det hallen, som skal finde økonomien til det.
Der er endnu ikke af holdt møde med skolen – men det kommer.
Der findes en løsning med badmintonafdelingens køleskab
Vinduer i kiosken – Ernst snakker med Jan Toft om en måneds tid, når han er hjemme igen.


Nyt fra Ernst
Møde med de øvrige haller. Der er indstillet, at det kommunale tilskuddet for 2017 bliver som i 16. Ekstraordinært tilskud til Ebeltoft bliver sikkert fjernet nu og delt ud på de øvrige haller, mens det godt kan vare lidt, før Mols får deres ekstraordinære tilskud skåret væk.
Kommunen har en vedligeholdelseskonto på 300.000 kroner i 2017.
Der gives kun lokaletilskud til lokaler over 150 m2. Derfor bør vi give mulighed for at lægge spinning og fitness sammen – altså kun have skillevæg imellem.
Ernst har købt puslebord og sat det op på toilettet.
Nøglesystemet er bestilt - Hornslet har gode erfaringer med depositum for nøgler, hvor der bliver passet bedre på dem. Det opkræver vi måske også.


Hal byggeri, mandskab, økonomi, tidsplan
Gravearbejdet starter i weekenden - forventes at vare et par weekender
Tennisskuret er ikke pillet ned - Rune kontakter Torben Langballe om det
Der er søgt om 1 mio. ved kommunen, som forventes udbetalt på én gang. Byggeriet forventes afsluttet medio 2017, hvor kommunen får byggeregnskabet.
Vi beder nu IFÅ om at indbetale 250.000 kroner til byggekontoen - Rune snakker med Martin.

Renovering
Nøglesystem - er i gang
Udskiftning af døre - omklædningsrum - er Rune i gang med
Udskiftning af døre - hallen - er Rune også i gang med

Lene afklarer med kommunen v. Lone Klinge, hvordan tilskuddet afregnes


Børnedyrskue, økonomi, ansvarlig for opstilling næste år
Morten har endnu ikke snakket med Anders Mortensen.
Lene spørger Ulla, om hun er med igen.
Når det er på plads, kigges der frem mod næste år.


Fonde
Ansøgningsfrister cirka 1. oktober:
Rosenholm Festival, Søby Sparekasse, Fonden Sparekassen Midtdjurs, Hvilsager Sparekasse, www.vistoetter.jemogfix.dk
IFÅ søger til inventar – og der ventes på tilbagemelding fra IFÅ om springgrav + en diverse gymnastikinventar, som gymnastikafdelingen ikke er vendt tilbage om.


Nyt fra kassereren - og generalforsamling
Generalforsamling torsdag 27. oktober kl. 19.30.
Amorsens mindelegat - modtager er fundet
Elforbruget er steget, efter at der er investeret i LED-lys??
Budgettet gennemgået - der tilføjes en halfest i oktober - indtægt 15.000 kroner
Annonce + henvisning til regnskabet på hjemmesiden - Mogens G
Annonceteksten sendes til Morten, som lægger på facebook
Der har ikke været valg i flere år på grund af ubesatte bestyrelsesposter.
Mogens G og Ellen er på valg i år


Mærkedage
Ingen bemærkninger


Eventuelt
Nye vedtægter på hjemmesiden
Rune har en travl hverdag og er kører i nogle perioder derfor lidt på ’nedsat blus’.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444