Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen torsdag 23. februar 2017

Nyt fra Ernst
Der har været brandeftersyn - der er måske et problem med døren til spinning – vi hører nærmere
 
 
Hal byggeri, mandskab, økonomi, tidsplan
 • Man er sikkert klar til at støbe i førstkommende weekend.
 • Mureren starter 1. maj. Han har lovet en tilbagemelding om tidsplanen.
 • Det forventes, at byggeregnskabet kan være færdigt til 1. juli, og at byggeriet er klar til at tage i brug til den nye sæson.
 • Der er flere gange lovet tilbagemeldinger fra IFÅ om ansøgninger til spinning- og fitnessudstyr, da de skal fylde rummet ud med diverse redskaber.
  Foreningen har endnu ikke givet lyd - lokalerne står efter planen klar efter sommerferien.
  Der mangler også tilbagemelding om gymnastikafdelingens ønsker til indretning af hallen.
  Hører vi ikke fra IFÅ, må halbestyrelsen træffe beslutningerne.
  Morten skriver til IFÅ’s formand med svarfrist medio april.
 
Børnedyrskue, økonomi, ansvarlig for opstilling næste år
Morten har endnu ikke snakket med Anders – gør det inden længe
 
 
Hoppedag (kort referat fra hoppedag) Rune/Morten
Stor succes. Hoppeborgene koster 10.000, og der kom 9.500 kroner i kassen.
Det er cirka 2.000 kroner bedre end året før.
Ernst har 4.000 kroner til gode fra tidligere år.
 
 
Halfest 28. oktober
Der er p.t. ikke hentet priser på mad.
Plakaterne skal være større end sidste år.
 
 
Status på forsikringsskade på ny udvendig dør
Der endnu intet nyt om den dør, der er gået i stykker efter at være blæst op.
 
 
Fonde - ansøgningsfrist 1. april til Rosenholm Festival og Sparekassen Midtdjurs
Mogens og Ellen kigger på mulighederne over en flad kop kaffe.
Om ansøgninger til Sparekassen Midtdjurs:
”Alle med tilknytning til det område, der var Sparekassen Midtdjurs’ virkeområde, defineret som fortrinsvis Djursland, er velkomne til at søge.”
 
 
Nyt fra kasseren
Ingen bemærkninger
 
 
Mærkedage
Ingen bemærkninger
 
 
Eventuelt
 • Morten og Ernst har været til møde med skolen. Der er aftalt nyt møde til september.
  Et positivt møde.
 • Morten har bestilt skærmvæg – matteret glas - til at stille op ved omklædningsrummet.
 • Banderne er godt slidte, og nye bør nok med på næste års budget.
 • Det skal undersøges, om der skal gøres noget for at tætne vinduet i mødelokalet – i hjørnet ind mod spinning.
 • Morten og Ernst har haft en snak om mus-samtale og løn
  Morten afholder en mus-samtale med ham – og derefter bliver der en lønsamtale.
  Tidspunktet findes senere.
 • Rune tager fat i Optimera om eventuel sponsoraftale.
 • Halreklamer sættes på dagsordenen til næste møde.
 • Næste møde torsdag torsdag 23. marts kl. 20.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444