Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen torsdag 23. marts 2017

Referat fra møde 22/2 17
Regnskab til kommunen – regnskabet kan ikke være færdig til 1. juli. Kommunen kontaktes i april/maj, om det er OK til 1. oktober.
 
Der er endnu ikke kommet penge fra IF Ådalen til halbyggeriet – Morten kontakter dem.
 
IFÅ har stadig ikke givet tilbagemelding om gymnastikafdelingens ønsker til indretning af hallen
- heller ikke om diverse fondsansøgninger til spinning og fitness (det er IFÅ som skal fylde rummet med redskaber).
 
IF Ådalen er hallens kunde og mister p.t. medlemmer.
På den korte bane kommer der mere gymnastik i hallen, når tilbygningen er klar og gymnasterne flytter fra skolen til hallen.
Men på sigt ser det ikke så lyst ud.
 
 
Nyt fra Ernst
Hoost ... - et relæ har brændt forskelligt udstyr af – betales af forsikringen
- forsikringsselskabet er forsøgt kontaktet – Rune giver forsikringsnummer og kontaktoplysninger til Ernst, som derefter kontakter selskabet.
Der er lavet afskærmning til omklædningsrummet.
Ernst har spurgt kommunen, om de vil betale for stabilgrus til brandvejen.
Ernst er også ved at undersøge, om udgift til vedligehold af brandslukningsudstyr kan reduceres.
 
 
Hal byggeri, mandskab, økonomi, tidsplan
Gennemgået
 
 
Børnedyrskue, økonomi, ansvarlig for opstilling næste år + dato
Morten har snakket med Anders, som er klar til at stå for at skaffe hjælpere
- han styrer det selv og siger til, hvis han har brug for hjælp m.m.
Der er søgt 10.000 kroner ved Rosenholm Festival.
Der laves nye forplader til boderne.


Hoppedag - har vi afregnet for hoppeborge?
Der er afregnet - og der er bestilt hoppeborg til børnedyrskuet.
 
 
Halfest 28. oktober vi skal have taget et par beslutninger
Rune er i færd med at indhente madtilbud – de kommer i løbet af en uges tid.
Plakaten laves i samme layout som sidste gang – bare større.
 
 
Status på forsikringsskade på ny udvendig dør
Døren er gået i stykker efter at være blæst op.
Den er skiftet uden aftale om forløbet, og der er endnu ikke modtaget regning.
Forsikringen er derfor ikke kontaktet endnu.


Fonde
Intet nyt


Halreklamer
Rune er ved at se på det – sammen med Michael.
En mulighed er at arbejde sammen med IF Ådalen om det.
Rune snakker med IFÅ om at lave et møde om fælles sponsorataftale.


Nyt fra kassereren
Regnskabet ser p.t. ud til cirka at løbe rundt for indeværende år.
Det afgøres senere, om nøglesystem skal afskrives.


Mærkedage
Intet


Eventuelt
Søren fra IFÅ har i en mail spurgt, om det er OK at hænge bannere op udvendigt på hallen og i omklædningsrummene. OK.
Næste møde torsdag 4. maj kl. 20.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444