Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 23. marts 2010

1 Godkendelse/gennemgang af referat fra møde 9/2
Rie skal undersøge tilbud på tyverialarm.

2. Nyt fra formanden
Kort gennemgang af fællesmødet med IF Ådalen.

Der er holdt møde om placering af multibanen - det bliver på græsarealet ved tennisbane/hal/ungdomsklub.
Den endelige finansiering er endnu ikke helt på plads - men det er meget tæt på.

Torben har via lokalrådet deltaget i et kursus i Ebeltoft, hvor en fra Lokale- og anlægsfonden blandt andet fortalte om støttemuligheder.
Torben har rykket Syddjurs Kommune for en regning på 21.000 kroner af 24/1 2010.
Torben har meldt sig til posten i IF Ådalens spinningudvalg.
Torben har tilmeldt sig til møde med lokalrådet 8. april.

3. Nyt fra kassereren
Der er endelig modtaget en oversigt over sponsorudvalgets indtægt for bandereklamer
- men - den viser nogle sponsornavne - intet beløb.
Aftalen var, at hallen skulle have en oversigt fra udvalget senest 1/3.
Torben har nu rykket sponsorudvalget og følger op på sagen, så hallen blandt andet kan kontakte de mulige sponsorer, som sponsorudvalget ikke har kontakt med.

Hallen har stadig ikke fået de penge for spinning fra IF Ådalen, som foreningen har lovet at afregne.
Selv om det er ærgerligt og koster en masse ekstra arbejde, er det nødvendigt at følge op på hallens tilgodehavender af hensyn til den anstrengte økonomi.

4. Nyt fra Ernst
Hallen er booket af skolen fra fredag til fredag i forbindelse med et teaterprojekt 14. og 15. april.
Projektet har netop fået afslag om økonomisk støtte til gennemførelsen.
Karin Jensen har forespurgt - og har fået tilbud fra Ernst, hvis han skal afgive salget af øl, vand, kaffe og kage disse to dage.

NRGI laver tilsyn i starten af april.

IFÅ har lavet aktivitetsuge sammen med DGI mandag-onsdag i uge 26 - uden som lovet at have koordineret det med Ernst.
Han er i Norge på det tidspunkt - men finder ud af et eller andet.

Bænke i omklædningsrummet - de skal renoveres, og Frede ser på sagen.
Listerne på de 52 bander er færdige, og de fleste lister er faldet af.
Frede undersøger, om det kan løses ved at sætte plasticlister på.
Det skal gerne løses inden halfesten 18. september, hvor banderne skal bruges som borde - uden revner mellem bordpladerne.
Leje af rampe ved indgangsdøren opsiges pr. 1. maj.

5. Sponsoraftalen
Se punkt 3.

6. Jubilæumsfesten 18. september i Ådalshallen
Skal musikken også spille under festen, vil det koste cirka 4.000 kroner. Det besluttes senere, om det skal bestilles.
Det har været overvejet, om der også skal holdes reception på dagen. Umiddelbart er der ikke den store stemning for det.
Der skal laves en plan for plakater, foldere, annoncering m.m. - Mogens og Torben finder ud af det.
Lime Egnsarkiv får digitaliseret dias fra halbyggeriet - der kan eventuelt laves en billedudstilling i hallen.
Bestik og service - plastic eller leje?
Isterningemaskine kan måske lejes af Hornslet Hallerne.

7. Børnedyrskuet
Der er styr på planlægningen.

8. Fremtidsdrømme/visioner, herunder LAG
Hvis der skal løftes et projekt om hal- og aktivitetsudvidelser m.m. omkring skole og hal, kan hallen ikke gøre det alene. Lokalområdet må løfte det i fællesskab.
IF Ådalen har ønske om et tæppe til hallen til cirka 50.000 kroner.
Hvis lokalområdet er enige om et sådant ønske, vil man sagtens kunne koordinere ansøgninger til de lokale fonde og få penge til det.
På samme måde er det nødvendigt at samles om andre ansøgninger i forbindelse med større projekter i Ådalsområdet.

Udfordringen består i at få sået de første frø for at få folk engageret til at komme med input, ønsker, visioner, idéer, tanker m.m - at få skabt fokus på de næste 25 år.
Lokalrådet indkalder til et opstartsmøde torsdag 6. maj for at få sat i gang i en proces.
Torben og Ellen snakker sammen om et oplæg til mødet - og indkalder
skole og skolebestyrelse, SFO, ungdomsskole, menighedsråd, forsamlingshus, lokalråd, idrætsforening, spejdere, musikskole, linedansere, billedskole, Syddjurs Udviklingspark, Børnehuset, dagplejen, Mørke-Ådalens Pensionistforening, Falck.

9. Eventuelt
Torben deltager ved reception i Søby Sparekasse 31/3.

Møder
Besluttet på bestyrelsesmøde 9/9 2009, at der skal holdes et årligt møde med skolen i starten af april måned.
Torben og Ernst laver dagsorden til møde med skolen som afholdes i starten af april
Tirsdag 27. april kl. 19 Halbestyrelse
Torsdag 6. maj Lokalrådets opstartsmøde om fremtidsvisioner for Ådalsområdet
Torsdag 13. maj Børnedyrskue
Tirsdag 1. juni kl. 19 Halbestyrelse
Tirsdag 8. marts 2011 kl. 18.30 fællesmøde med IF Ådalen
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444