Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 23. august 2011

1. Referat fra møde 9. juni
Børnedyrskuet har givet cirka 29.000 kroner i overskud.
Mogens undersøger priser på bookingsystem - og mailer dem rundt.
Der rettes henvendelse til skolen vedrørende snerydning.
Når der er overblik over ledige timer, sender Ernst dem til Mogens, som sætter det på hjemmesiden.
Der SKAL holdes møde med skolen - Torben og Ernst.
Torben har meddelt DGI, at vi er interesserede i at være med til et udviklingsarbejde med andre haller.

2. Nyt fra byggeudvalget
Diverse forbedringer taget i øjesyn.
De nye bænke i omklædningsrummene slibes.

3. Nyt fra Ernst - ilbud på tæppe til adskillelse i hallen m.m.
Ernst har fået et tilbud mere på tæppe til hallen - cirka som det vi havde fået fra A-Sport.
Ernst bestiller.

4. Nyt fra formanden. evt. emner som afløsere
Der er endnu ikke noget formandsemne.
Børnehuset, skolen og hallen har samme interesse i at udvikle Ådalsområdet i en positiv retning.
Hallen indkalder skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i Børnehuset samt lederne til fællesmøde i slutningen af september om de overordnede rammer for udviklingen.
Torben foreslår, at der laves en særskilt konto til midler beregnet for udvidelser.

5. Nyt fra kassereren - regnskab/status
Økonomien ser p.t. rimelig god ud, at der forventes ikke væsentlige negative afvigelser i forhold til budgettet.
I modsætning til tidligere kom det seneste tilskud fra kommunen midt på måneden frem for først på måneden, hvilket kan betyde overtræk på hallens konto, hvis pengene fortsætter med at komme så sent.

6. Nyt fra den øvrige bestyrelse
Skolebestyrelsens retningslinjer for oplysninger på skolens hjemmeside siger blandt andet, at skolen ikke vil gøre opmærksom på børnedyrskuet.

7. Amorsens mindelegat
Afgøres på næste møde.

8. Status for arbejdsgrupperne omkring hallen
Ingen bemærkninger.

9. eventuelt
Cirka oktober skal der være en afklaring i forhold til IFÅ’s sponsorgruppe.

10. Næste møde
Bestyrelsesmøde torsdag 22. september kl. 19
Repræsentantskabsmøde torsdag 27. oktober kl. 19
Generalforsamling torsdag 27.oktober kl. 19.30
Fællesmøde med IF Ådalen 6. marts 2012 kl. 18.30 i Ådalshallen
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444