Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 24. oktober 2018

Nyt fra Ernst
Alle haller har været til møde her.
  • Der ligger forslag til fire forskellige tilskudsmodeller til hallerne, og der er ikke ét oplagt.
    De to kommunale tilskudspuljer, hvor der gives krone til krone, har nogle gange penge i overskud, da haller uden penge ikke søger.
    Der blev snakket om muligheden for at ændre tilskuddet fra 50/50 til 75/50.
    Nogle udtrykte forundring over, at Hornslet Motionscenter får del i halpuljen og mener, at det mere er en forening.
Infoskærmen fungerer ikke – Ernst snakker med Rasmus om løsningsmulighed.
Hallens papirer lægges på en server ude i skyen – til cirka 50 kroner pr. måned.
Der er købt en brugt ovn for 600 kroner – skal lige skal tjekkes, inden den sættes på plads.


Byggeri
Stort set færdig, mangler de sidste småting + færdigmelding til myndighederne.
Nyt tag – arbejdet er afsluttet.
Nyt varmerum – er færdigt.
 
Renovering af udenoms arealer efter byggeriet.
Morten laver udbudsmateriale og sender til 2-3 lokale entreprenører.

Der skal måske gøres noget ved arealet langs hallen i år.
  • Der er fortsat behov for to containere – skal bare placeres det rigtige sted.
  • Kan det måske være et skoleprojekt at male containerne, bygge hegn om eller andet.
  • I samme forbindelse undersøges, om skolen vil male forplader til børnedyrskuets boder
Færdiggilde for hjælpere – de knap 100 hjælpere inviteres til fællesspisning.
Datoen 9. november droppes – det udsættes til 2019.


Gymnastikudstyr i hallen
Der er bestilt tove - og bommene bliver det snart.
Nordea har støttet, og Morten inviterer Bente, når vi er klar til indvielse.
Der satset på at markere indvielsen ved hoppedagen i uge 6.


Fonde
Nordea – vi har modtaget 30.000 kr.
MA-net – de 5.000,- kommer i løbet af efteråret - dokumentation skal sendes.
Vi har fået 12.000 kr. fra Hvilsager/Lime fonden.


Halreklamer - evt. sammen med IFÅ
Skilte der ikke er betalt for, piller Jørn ned.
Kan det kombineres med IFÅ reklamerne på stadion? – vi er åbne for idéer fra IFÅ.
Det undersøges, om der kan laves et fælles ”skiltetilbud”, når sommerfestbladets annoncører besøges.


Nyt fra kassereren
Datasikkerhed
Lene har lavet en samtykkeerklæring vedr. persondata til underskrivelse af medarbejdere
+ politik- og forretningsbetingelser og intern IT-sikkerhed – det lægges på hjemmesiden.
Dankortautomat – hallen har betalt et abonnement – Lene opsiger det.


Mærkedage
Ingen bemærkninger


Eventuelt
Der skal sættes penge til side til nyt halgulv + tag til omklædning og cafeteria.
Halgulvet har højst tre år igen, og vi kan godt allerede nu begynde at lægge penge til side + søge fonde.
Udgiften til gulvet anslås til i underkanten af 1 mio. kroner.
 
Mogens G anbefalede, at halbestyrelsen bakker op om et initiativ, der lige nu kører i regi af ”Liv i Ådalen”.
Hensigten er at sikre større sammenhæng og større fællesskabsfølelse/-forståelse.
Tilflyttere ønsker at se Ådalsområdet som ét område, hvor en stor del af arrangementer og møder m.m. er for hele området.
Men de forstår ikke altid, hvad der også er for dem.
Opgaven består i at gøre det mere tydeligt og at brede det ud i håbet om større tilslutning.
Ved at bruge betegnelsen ”Halfest”, er der nogle som tænker, at det er en fest ”for dem der kommer i hallen” – og ”Disco i Søby” er for borgerne i Søby-området.
Der handler ikke om at ændre på arrangementer – men om at ændre på betegnelserne.
Det kan være ”Liv i Ådalens fest i hallen” og ”Liv i Ådalen disco i Søby” … - betegnelserne er der ikke besluttet noget om.
Der arbejdes nu på at brede forslaget ud til alle ved at tage rundt og fortælle om det i diverse foreninger og forsamlingshusbestyrelser m.m.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444