Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 24. februar 2015

1 Referat fra møde 18. december 2014
Ingen bemærkninger
 
2 Besøg fra B-Light Aps om LED belysning i hallen
Prisen på udskiftning af lysstofrør i hallen ser nu mere ”spiselig” ud. Morten følger op, og så skal der kigges på ansøgningsmulighederne.
 
3 Tilbygning og låne muligheder
Rune har besøgt Søby Sparekasse. Det springende punkt for eventuel lån er, om det hedder banklån til 6 % eller realkredit til ½ %.
IFÅ har øremærket 400.000 kroner til hallen Resten skal finansieres, og Søby Sparekasse undersøger nu finansieringsmulighederne.
Rune spørger Søby om en låneopstilling under forudsætning af, at kommunen stiller garanti.

Jørgen Krogh vil gerne hjælpe med fondsansøgninger.
 
4 Elro Fonden
Ådalshallen ligger ikke i Elro Fondens støtteområde
 
5 Orientering om Hop Amok
En stor succes - og det løb rundt.
Børnehave og dagpleje om formiddagen, indskoling om eftermiddagen – og ellers åbent om aftenen med 96 til spisning.
Holdes igen - fredag før vinterferien.
 
6 Orientering om samarbejde med DGI i forhold til udvikling af hal og afvikling af repræsentantskab
Morten sender en status om status for vores tanker/planer til Ole Brændgaard, og så deltager han i et bestyrelsesmøde og giver sine bud.
 
7 Nyt om fonde m.m.
Jørgen Krogh vil gerne hjælpe med fondsansøgninger.
Mogens har til bestyrelsen sendt mail med fondsmuligheder - et abonnement som Syddjurs Kommune har + mødetidspunkt for LAG-møde i Mørke.
 
Rune søger midler til airplay.
 
Rune har undersøgt muligheder for borde/stole til cafeteria
- og kigger videre.
 
8 Orientering om priser på TV i café
Det koster cirka 300 kroner om måneden + TV-pakken = cirka 500 kroner om måneden pr. TV-skærm.
Morten undersøger prisen for én-dags arrangementer på storskærm. Derefter tages der stilling
 
9 Mærkedage
Ingen
 
10 Eventuelt
Instruks for benyttelse af haller i Syddjurs Kommune gældende fra 1. januar 2015.
- rygning er forbudt i og omkring idrætshallerne.
 
30 års jubilæumsfest - drøftes næste gang + Rygepolitik i og omkring hallen.
 
Liv i Ådalen - Lokalrådets arrangement 19. september skal vise alle lokalområdets forenings- og erhvervstilbud.
 
Juniorklubben har kontaktet kommunen, da de mangler plads
Rune har aftalt et møde med dem i næste uge.
 
11 Næste møde
Tirsdag 24. marts kl. 20 i Ådalshallen
Til dagsordenen: 30 års jubilæumsfest + rygepolitik i og omkring hallen
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444