Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 24. marts 2011

1. Referat fra møde 20. januar
Pkt. 3 - Torben har tjekket forsikringstilbud på 21.600 kroner (tennishuset er medforsikret). Det ser OK ud, og Torben følger op.
Morten sender regning til IFÅ på 12.000 for spinning – og 1/5 regning på 15.000 kroner for sponsorpenge.
Der er kommet udspil til harmonisering af de kommunale haltilskud - som er sendt videre til IFÅ.
Vigtigt: Eventuelle kommentarer, spørgsmål m.m. rundsendes inden bestyrelsesmødet 6/4 for at alle er bedst muligt klædt på.

Gennemgang af fællesmøde med IFÅ
Halbestyrelsen er indstillet på at købe tæppe ”indenfor rimelighedens grænser”.
Torben kontakter Bente Jensen.

"Idrætsforeningen ønsker mulighed for at lave arrangementer, hvor de selv står for bespisning.
Hallen vil drøfte, om der kan laves forskellige modeller for at bruge hallen på forskellige betingelser.
Alt efter hvad man kommer frem til, er IFÅ parat til at arrangere noget til efteråret"

Drikkevarer skal købes ved Ernst, men ellers er hallen klar til, at IFÅ prøver deres idé med et børne-/familiearrangement af til efteråret. Ernst vil gerne levere maden, og ønsker IFÅ at gøre det anderledes, må det prøves af.
Der evalueres efter arrangementet.

Da der ikke er umiddelbar udsigt til, at Syddjurs Kommune laver et bookingsystem til booking af haltid for enkeltbrugere, vil hallen nu overveje muligheden for køb af bookingsystem.
I den forbindelse kan det også være aktuelt med et nyt nøgle-/låsesystem.
IFÅ er positive for at bidrage til begge dele.
Mogens undersøger priser på bookingsystem + evt. låsesystem.

2. Nyt fra halbestyreren
Ingen bemærkninger.

3. Nyt fra kassereren
Ådalshallen har betalt 3.400 kroner á conto for spildevand i Lime klubhus 2010.
Morten gør IFÅ opmærksom på betalingen – derudover foretages ikke yderligere.

4. Nyt fra formanden
På næste byggesyn skal der blandt andet laves en løsning for brusere + udskiftning af vinduesparti.
Der er 6.500 kroner til indretning af cafeteriaet, og der er søgt 7.300 kroner ved Lions.
Diverse indkøb sættes nu i værk.
Mogens har linket til invitation til møde i Lokalrådet på hjemmesiden.

5. Eventuelt
Hallen leverer tekst til en side i sommerfestbladet.
Torben sender i løbet af første uge i april en tekst til Mogens

6. Næste møde
Onsdag 6. april kl. 19-20
Møde i halbestyrelsen 5. maj kl. 19.
Møde i halbestyrelsen 9. juni kl. 19
Fællesmøde med IF Ådalen 6. marts 2012 kl. 18.30 i Ådalshallen
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444