Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 24. april 2014

1 Referat fra møde 6. marts
Tilskud til halgulv er der endnu ingen afklaring på.
Dør i cafeteria kommer i næste uge.
Byggeri - når hallen har noget klar, kan man få et formøde med kommunen for at afklare de forskellige spørgsmål.
Modelflyene er endnu ikke kommet i luften, da modelflyklubben har nogen intern diskussion, som skal afklares.
Ungdomsfest – Morten har lavet en generel kontrakt som også kan bruges ved udlejning til ungdomsfester – og sender den omkring kommunen.

Udviklingsplan
Rune har snakket med DGI som blandt andet råder til at tage fat i kommunen nu for også at få lidt penge på bordet til den indledende fase.
Det er også en god idé at vende det med DGI og have dem med på sidelinjen, INDEN man går til kommunen.
Morten viste sine foreløbige tanker om at visualisere udviklingsplanen.
Tennisafdelingen er ved at undersøge noget med underlag i en evt. tennishal som også kan bruges af andre, og der kommer et oplæg fra dem.
Oplæg til tidsplan er for stram – den bliver reguleret.


2 Nyt fra kassereren
Carlsen/Optimera vil gerne fortsætte med halreklame – Rune kontakter dem om det.


3 Nyt fra formanden
TV i cafeteria er nu gjort muligt til en pris á kr. 7,40 pr. md. pr. tomme - i foreningslokaler som kun bruges af medlemmer er det gratis.
Morten har været på besøg i Mørke Hallen og har fået en rundvisning. Vi kan hente mange idéer der, og kontakten bør holdes ved lige.


4 Nyt fra Ernst
Ernst har købt en ny duft til toilettet i gangen.


5 Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger


6 Idéer og forslag til nye tiltag
Det kan være en god idé i forbindelse med udviklingsprojektet også at tænke udendørs muligheder ind i det - fitness, atletik, skaterbane, grillplads m.m. - skolen er måske også interesseret i noget i forbindelse med skolereformen.


7 Næste møde
Tirsdag 3. juni kl. 20 i hallen.


8 Eventuelt
Børnedyrskue Kr. Himmelfartsdag
- Frede, Lene og evt. Ellen bager kage.
- opstilling onsdag er et problem - tirsdag ser det noget bedre ud, og der er flere som kan hjælpe.

IFÅ har fået 30.000 kroner til floorball-bander. Der skal findes ud af, hvor de skal placeres.

Håndbold vil gerne have nye hylder i lukkede rum. Håndbold har tilbudt at hjælpe med at lave brandvæg mod at få de nye hylder. Låse med kode/nøgle skal laves/administreres af IFÅ.

Sponsorer – IFÅ oplever af og til, at nogle af deres sponsorer også gerne vil være synlige i hallen.
Morten kontakter IFÅ og får en snak om det.

Gæstgivergården har aflyst jubilæumsarrangement til efteråret.

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444