Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelse 24. maj 2016

1 Nyt fra Ernst og Lene
Der er kommet alarm og kamera op i cafeteria og hal.
Der er ikke plads nok i de nye telte til børnedyrskuet. Der skal købes et telt mere – til 5.000 kroner.
Børnedyrskuet gav cirka 30.000 kroner – teltet købes for disse penge.

Børnedyrskuet mangler en ansvarlig for materiel - opstilling og nedtagning.
Morten spørger Anders Mortensen.

Det er planen at bruge container til opbevaring af materiellet, når det nye depotrum er klar.

Der er p.t. ikke mulighed for ’en god rente’ på vores indestående i Søby.

IF Ådalen skylder stadig 900 kroner for en lampe.

Morten snakker med Jørn om afregning for at passe fyret


2 Beachbane
Opførelsen er i fuld gang.
Der skal laves et specielt net, da håndboldbanen er bredere end volleybanen – og der ikke kan placeres støtter inde på den.
Volleynet/bane pakkes altid ned efter brug. Det er endnu ikke afgjort, hvor materiellet skal placeres.
Prisen forventes fortsat at lande på 30-40.000 kroner.


3 Byggeri
Der startes op måske i sommerferien - og måske lige efter ferien.
Der er p.t. cirka 25 frivillige, som har meldt sig til byggeriet, og der arbejdes på at finde flere.
Planen er at lave nogle arbejdshold til de forskellige opgaver – og finde nogen til at stå i spidsen for opgaverne.
Bent Thomasen høres, om han er med på at ’tage over på pladsen’, der hvor opgaverne er fordelt og mandskabet fundet.
Ernst får torsdag besøg af en brandmand, som også kigger på vores tanker/planer om den nye brandvej.


4 Fonde
Bygge- og anlægsfonden har ingen penge til nuværende projekt.
Nrgi har meldt ud om en ny pulje på 6 mio. kroner til efteråret.
Det bør koordineres med IFÅ om at finde ansøgningsmuligheder i ’Puljeguiden’.

Landdistriktspuljen - frist 24. juni
Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning, initiativer rettet mod børn og unge samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til at skabe og bevare arbejdspladser.


Ansøgningsfrister cirka 1. oktober:
Rosenholm Festival
Søby Sparekasse
Fonden Sparekassen Midtdjurs
Hvilsager Sparekasse


5 Næste møde
Tirsdag 21. juni kl. 19.30.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444