Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 25. august 2016

 
 
Nyt fra Ernst
Udskiftning af døre bør sættes i gang nu, og Ernst opfordrer generelt til, at vi alle er opmærksomme på ikke at udskyde tingene - og så vidt muligt bruge sommeren til forskellig vedligehold og reparationer.
Der skal bruge anslået 170.000 kroner til nøglesystem og døre, hvilket cirka er årets overskud, og arbejdet skal udføres i år.

Nøglesystemet koster knap 70.000 kroner, mens der p.t. arbejdes på at finde den endelige pris for udskiftning af døre.

Telefon og internet er nu funktionsdygtigt.
 
Møde med skolen - Ernst og Morten indkalder
Det er en ’udfordring’ at undgå sand i hal og omklædningsrum, og det skal der tages hånd om.
Materiel på beachbane skal opbevares i skolens depotrum.
Der skal snakkes med skole, IFÅ og juniorklubben om en vedligeholdelseskonto til diverse bolde og materialer til beachbanen.

IFÅ har fået nyt køleskab til fjerbolde. Det sponsorerede køleskab er for stort, og der må findes en alternativ placering til det.
Indtil videre bliver det gamle køleskab stående, så der ikke er hul ind til lageret.

Der skal ryddes op i hallen.

Vinduerne i omklædningsrummene har det ikke særlig godt og trænger til udskiftning.
Morten får en pris fra Simon - på plastvinduer.

Ernst vil gerne have fjernet vinduerne ind til kiosken, så der bliver mere plads til ekspedition.
Ernst snakker med Jan Toft om en løsningsmulighed.


Beachbane
Søby Brugsforenings fond har givet 5.000 kroner til banen - og skal have dokumention for udgiften.
En fra kommunen har spurgt, om vi har fået tilladelse til banen, og det er et spørgsmål, som ’har vokset sig større’. Kommunen har for længe siden meddelt Morten, at banen ikke kræver en ansøgning.


Hal byggeri, mandskab, økonomi, tidsplan
Alt i alt er der stor fortrøstning med hensyn til finansieringen af byggeriet. Der kan godt komme et behov for flere penge til inventar og indretning, men omfanget er p.t. ikke kendt. Her skal IF Ådalen også med på banen.

Der er indkøbt en ny container til 12.000 kroner.

Buskrydning m.m. starter nu.

Kan vi få soklen lavet i år, er det fint, og så er man klar til at bygge i 2017.

Morten og Rune ser optimistisk på bemandingen. Der er tjek på starten, og der er en plan for det videre forløb.
Der er enighed om løbende at melde ud om forløbet – og holde hinanden orienteret.

Morten og Rune skaffer mandskab.
Byggeregnskabet står Lene for.

1 mio. kroner fra Syddjurs udløber pr. årsskiftet, og der skal givetvis søges om overførsel af pengene til 2017, hvis ikke alle penge bruges i år.
Mogens og Ellen kontakter Syddjurs for at aftale det rent praktiske i forbindelse med udbetaling af pengene.

Byggeriet skal holdes helt adskilt fra hallens drift.


Børnedyrskue, økonomi, ansvarlig for opstilling næste år
Morten snakker med Anders Mortensen. Der bør snakkes med både nuværende og kommende hjælpere for at afklare eventuelle spørgsmål m.m.


Fonde
Mogens P og Ellen kontakter IFÅ, Lars Schmidt – og snakker med Jørgen Krogh om ansøgninger til de lokale fonde – og eventuelt Carl.

Fra referat 24/5:
Nrgi har meldt ud om en ny pulje på 6 mio. kroner til efteråret.
Det bør koordineres med IFÅ om at finde ansøgningsmuligheder i ’Puljeguiden’.
Ansøgningsfrister cirka 1. oktober:
Rosenholm Festival
Søby Sparekasse
Fonden Sparekassen Midtdjurs
Hvilsager Sparekasse


Nyt fra kasseren
Lene sender regnskabet rundt på mail.
Der er 169.000 kroner i overskud – de 48.000 kroner er fra halfest og børnedyrskue.
Elregningen er 10.000 kroner højere end året før – Lene undersøger.


Mærkedage
Ingen bemærkninger
Næste møde
Torsdag 22. september kl. 19.30
På dagsordenen bl.a.
Generalforsamling
Overordnet plan for anvendelse af området omkring hallen – hvad skal prioriteres, og hvad skal der søges penge til.
Fra referat 24/5:
Morten snakker med Jørn om afregning for at passe fyret
Er den klaret af: ”IF Ådalen skylder stadig 900 kroner for en lampe”


Eventuelt
Ingen bemærkninger
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444