Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelse 26.oktober 2021

Udsendt dagsorden

Nyt Fra Ernst

Nyt fra kassereren

Byggeri
• Nyt fyr
• Vugge til krukke
• Nyt gulv

Fonde - Søby fonden 1. november

AndetEt kort møde – med spisning kl. 18 forud for generalforsamlingen kl. 19.30.
Morten orienterede.
 
Fyret driller ret så meget, og der overvejes nu en varmepumpe til en anslået pris cirka 300.000.
Jordvarme blev også nævnt som en mulighed.
Kan fyret holdes i gang uden væsentlige udgifter, forsøges en udskiftning udsat til 2022.
Lime Sparekassefond har givet 15.000 kroner til varmepumpe.

Der er opsparet 300.000 kroner til nyt halgulv.

Udearealerne trænger til en kærlig hånd
- afventer forløbet af projektet ”Mødestedet” - tidligere ”Vugge til krukke”.
Hallens andel af dette projekt er 575.000 kroner.

Som en del af projektet ombygges der ved hallen for 3,5 mio. kroner.
Hallen skal senest torsdag 28/10 21 give foreløbigt tilsagn om at bidrag med de 575.000 kroner.
Ifølge Morten er perspektivet, at det også kan/skal/bør ses som en investering i lokalområdet.

Projektplanen forudsætter, at forsamlingshuset bidrager med 375.000 (ved salg) + at hallen bidrager med 575.000 kroner.
Der er på det seneste opstået tvivl om forsamlingshusets opbakning til salget.

Mogens Greve undrede sig over ikke tidligere at have hørt de 575.000 kroner nævnt - heller ikke på bestyrelsesmødet 8. juni - og kan/vil ikke umiddelbart stemme for den udgift, da han heller ikke kender til indholdet af/planerne for halbyggeriet/-ombygningen.


Det med kursiv i nedenstående er de hastige notater ved en hurtig/”overfladisk” gennemgang (kun nogle af bestyrelsesmedlemmerne deltog) af referatet fra seneste bestyrelsesmødet 8/6
Bestyrelsesmøde 8/6 21

Dagsorden:
Referat fra onlinemøde 9/2 2021


Dommerrummet er malet og renoveret – p.t. mangler der kun enkelte småting.
8/6 - bænke mangler stadig
Der er kommet ny reol i ventilationsrum.

OK – der er kommet bænke

Ernst undersøger, om IFÅ ønsker film på vinduet i spinning - grundet solen.
8/6 - man vil gerne have film – Jacob fikser det.
Er på plads

OK har givet pris på knap 300.000,- for varmepumpe
Der er modtaget ét tilbud – yderligere er på vej.

8/6 - der står p.t. 600.000 på bankkontoen + 299.000 på gulvopsparingen.
Dermed er der penge til en varmepumpe.

Tidligere har vi ikke haft mulighed for jordvarme – det er også en mulighed nu.
Gravearbejdet gør jordvarmen dyrere – der kan vi måske spare noget.
Rune ”stikker fingeren i jorden” om det.

Der er ikke snakket sponsorat/tilskudsmulighed med OK.
8/6 - Ernst snakker med OK.

Der er ikke snakket sponsorat/tilskud
 
I forhold til NRGI er det også en relevant mulighed.


Sløjfning af nødudgange
Vi skal lave ny beredskabsplan – Morten laver den og sender til Ernst.
8/6 – planen bliver nu lavet.

Er lavet – Ernst skal finde det rette sted at aflevere planen

Omfugning af gavl
Vi har modtaget tilbud fra Jørgen Mikkelsen.
Morten indhenter yderligere tilbud.
8/6 – til november ved vi, om det store halprojekt Mødestedet realiseres - og mere om økonomien i det.
Derfor afventes omfugning – inden evt. omfugning indhentes yderligere tilbud.


Projektet med hal-området som samlingssted koster min. 14,5 mio. kroner.
Der kan ikke søges fonde til det p.g.a., at skolen er en del af projektet.

Der er bevilget 200.000 kroner til at lave projektet, hvorefter der ved godkendelse kan være mulighed for yderligere tilskud fra Realdania.

Kommunen har p.t. givet tilsagn om 1 mio. kroner – men skal give 4,5 mio. mere for at projektet kan realiseres.
Kan vi blot få dem til at lægge beløbet ind i 2023/24, begynder det at give mening.
Men … - vi skal stadig også selv ud og hente min. ¬4-5 mio. kroner.

Rune – OK til at være med i styregruppen – næste møde er 30/6 kl. 19-21 på Ådalsskolen.

Mogens Greve (hovedparten tanker på mødet, der er skrevet ned bagefter)

Jeg undrer mig over
ikke tidligere at have hørt om hallens bidrag på 575.000 kroner, som der skal gives tilsagn om senest i overmorgen – heller ikke på bestyrelsesmødet 8. juni
at medlemmer af halbestyrelsen over tid deltager i et mio.-projekt og arbejder med - indgår aftale om - et projekt, hvis forløb/resultat ikke er meldt ud til hverken halbestyrelse eller lokalområde.

Jeg undrer mig over
den generelle information/kommunikation til/med lokalområdet.
Projektplanen omtaler en ”kommunikationsplatform” – som Morten mener må være www.aadalen.info (har han ret?)
aadalen.info opdateres ikke (én nyhed i 2021) – ser umiddelbart ud til at være tænkt som et værktøj med midlertidigt ”eksempel-indhold” – klar til at blive skiftet ud med reelt indhold.
Reelt indhold om forløbet og arbejdet med projektet, om idrætsforeningens, spejdernes, ungdomsskolens, menighedsrådets, forsamlingshusenes, borgerforeningernes og øvrige foreninger m.m.’s engagement i projektet, om ambassadørerne rundt om i lokalområdet, om medlemmerne i arbejdsgruppen, om begejstringen i lokalområdet, om betydningen for lokalområdet, om forandringerne i hallen og på skolen – forsamlingshus og skolekøkken i hallen og ”nedgravning” af skolegården, om salg af Skørring Forsamlingshus, om tidsplan m.m. og om betydningen af fortsat lokal opbakning.

Jeg undrer mig over
at hallen ikke har orienteret sine brugere om de spændende tanker/planer
at www.skoerringforsamlingshus.dk intet fortæller byen om det forestående salg af forsamlingshuset
at ingen af de øvrige lokale hjemmesider nævner projektet
at projektet har skiftet navn uden at fortælle det til lokalområdet (aadalen.info/Facebook/Instagram)

Min undring skyldes til dels, at man på Mols har stor succes med at gribe info/kommunikation anderledes an – www.molsiudvikling.dk
Mols-projektet har store lighedspunkter med Mødestedet, og hjemmesiden på Mols har fra start været et prioriteret omdrejningspunkt.

Umiddelbart svarer min undring til
at vi i begejstring over en vedtagelse om at skifte fyret ud med jordvarme
- stikker en stump haveslange i jorden og fravælger/glemmer at grave de nødvendige slanger ned.

Men måske (forhåbentlig) …
- er slangerne i al hemmelighed allerede gravet ned en mørk nat, så det ikke er så skidt, som det umiddelbart ser ud til.
Snarere tværtimod.Halgulv
Vi har fået en masse priser
Efter februar skal vi have besøg af to forskellige leverandører af halgulv – gerne med referencer, så vi både kan få ”salgstalerne” – og tjekke det ud.
Helst en aften kl. 19 + kl. 20.15.
8/6 - Ernst og Rune holder mødet med dem.

Ernst spørger Søren, om kommunen giver et bidrag til reparation af halgulvet.
Til maj forventes der åbnet for ansøgninger til den kommunale pulje igen.

8/6 – Rune har taget et kig på undergulvet, som er fint, og halgulvet har en fin tykkelse.
Så løsningen bliver at lægge ovenpå det eksisterende.
Der står nu 299.000 kroner på gulvopsparingen.
Der er p.t. ubesvarede ansøgninger sendt af sted – som vi afventer.


Børnedyrskue – Rune undersøger ”stemningen”.
8/6 - Det er aflyst i 2021.
Der er ikke taget stilling til 2022.


Fitnessrum
IFÅ har fået tilbud hjem og skal nu snakke muligheder.
Rune er med til møde om udstyr og tager også snakken om evt. stødabsorberende gulv.
Der skal spejle op, inden der kommer maskiner – tager Rune også med.

8/6 – der skal laves ventilation i fitness-rummet.
Vi forsøger i første omgang at sætte det gamle ventilationsanlæg op igen.
Rune ser på det.
Der er ved at blive lavet en nøgleordning.
Der er lagt noget stødabsorberende på gulvet – ikke særlig vaskevenligt.
Der er p.t. ikke lavet lejeaftale med IFÅ.
Spinning betaler 2.000 kroner om måneden.
Foreløbig pris 1.500 kroner om måneden for fitnessrummet – stort medlemstal kan nødvendiggøre et større beløb.

I multirummet er behovet for rengøring stigende – Ernst ønsker en lille rengøringsmaskine, da den store ikke kan køre ind. Pris 25.000 kroner.


Møder i 2021
17. august kl. 19.30
26. oktober kl. 19.30 - generalforsamling


Eventuelt
8/6 - der er solgt en af containerne ved hallen.
Ernst har snakket med Brian Binder om at fikse et sted til skraldespandene – gerne langs med vejen.
Brandvejen skal holdes fri.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444