Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 26. september 2013

1 Referat fra møde 22. august
Regning fra Rosenholm El er på 30.000 kroner - den ældste opkrævning er fra 21. marts 2012. Der var i regnskabet afsat 20.000 kroner.
Regningen betales, og Rune laver aftale med Rosenholm El om en fremtidig tidsfrist for modtagelse af regningerne.
Hjertestarterkasse er endnu ikke sat op - Morten har tjek på det.
Hallen er forsikret for skjult rørskade - selvrisikoen er på 15 % af udgiften til rørene. Følgeskader er fuldt dækket.
Tennisafdelingen har lejet to timer tirsdag kl. 8-10 - tennisafdelingen skal selv booke i Conventus - Ernst orienterer afdelingen om det.
Badminton - der er lavet aftale om deling af udgiften til nye net.
Floorball - der er ved at blive lavet endelig aftale om opstart (efter efterårsferien) og lavet indbydelser m.m.
 

2 Nyt fra kassereren
Det ser ud til, at der ikke er opkrævet sponsor-/reklamebeløb. Lene udsender dem hurtigst muligt.
Budget gennemgået og tilrettet.
Lene undersøger, om bestyrelsen kan beslutte at ændre afskrivningspraksis.
Lene sender regnskab/budget til Frede primo oktober, så det kan sendes ud med mødeindkaldelsen.
Morten sørger for indkaldelse til generalforsamlingen.
Modtager af mindelegat - Morten tjekker forslag ud og sørger for indgravering.
Morten finder en dirigent til generalforsamlingen.
 

3 Nyt fra formanden
Klinker foran omklædningsrummene.
Den ønskede model er udgået - og koster over 1.000 kroner pr. m2.
På byggemødet drøftes, hvad der så gøres - mødet holdes torsdag 10. oktober kl. 17 - Frede indkalder de øvrige.
Halsamarbejdsmøde for idrætshallerne i Syddjurs - hver enkelt hal laver en fortegnelse over forskellige udgifter for at kunne sammenligne. Næste møde er 5. november.
Rune holder møder med forsikringsfolk.
Grafitti-hærværk på hallen - som oplevet tidligere.
Infoskærm i hallen sammen med Dagli’Brugsen i Lime - muligheder undersøges.
 

4 Nyt fra Ernst
Skal bruge to mand til oprydning i det store rum.
Har fået en smiley i dag
Ansættelseskontrakt skal skrives under.
Der skal laves APV.
Nettene på de små mål er ved at være slidte - de to af dem er meget slidte. Rune undersøger priser.
 

5 Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger.
 

6 Ideer og forslag til nye tiltag
Rune har fået flere henvendelser med ønsker om at afholde loppemarked.
OK til at han går i gang med at arrangere, når håndbold har turneringsplanen klar.
 

7 Næste møde
Generalforsamling/repræsentantskabsmøde torsdag 31. oktober kl. 19.
 

8 Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444