Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 27. oktober 2011

1 Aftaler med skolen/Ernst omkring mad til skolen
Ellen indkalder til møde

2 Net og ophæng gøres færdig 12. november
Torben laver det færdig onsdag sammen med nogle hjælpere

3 DGI´s holdning til en sammenlægning - ny strategi for ledelsesstruktur
DGI’s holdning er, at det måske ikke er en helt god idé at sammenlægge hal og idrætsforening.

4 Halharmoniseringen
Der er sendt et høringssvar jvnf. tidligere drøftelser.

5 Torben - lån af computer
Torben låner hallens computer indtil videre.

6 Fonden efter Hvilsager Lime Sparekasse
15.000 kroner modtaget til netadskillelse i hallen
+ børnedyrskuet har modtaget 5.000 kroner.

7 Sponsorudvalget er nedlagt
Det fælles sponsorudvalg er nedlagt, hvilket blandt andet betyder, at hallen igen skal opkræve betaling for reklameskiltene i hallen.

8 Børnehjørnet
Der er 6.000 kroner øremærket til etablering af børnehjørnet i cafeteriaet.

9 Eventuelt
Morten skal registreres som kontakt for hjertestarteren.
Referat fra møde 22/9:

Der bør laves en opgørelse over, hvad der tilhører Ernst i hallen - Frede laver en liste.

Næste møde tirsdag 22. november kl. 19 - punkter til dagsordenen sendes til Mogens senest 15. november.
Foreløbige punkter - struktur - uddelegering - ansvarsområder
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444