Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 27. april 2010

1. Referat fra møde 23. marts
Torben og Ernst holder møde med Ådalsskolen i starten af maj måned.

2. Orientering fra formanden
Leif Ilsøe deltager fremover i bestyrelsesmøderne - ikke som bestyrelsesmedlem, men som bindeled mellem halbestyrelse og IFÅ.

Sponsorudvalget - det forlyder, at der ikke bliver afholdt de aftalte møder, og at der ikke bliver udsendt regninger til sponsorerne.
Torben har skrevet til Lars Schmidt, da vi er nødt til at gøre noget for at få betaling for skiltereklamerne i hallen, idet der mangler 35.000 kroner - som ikke kan undværes.
Hallen sender nu selv regninger til dem som har skiltereklamerne.

Bestyrelsen skal informeres, hvis/når der skrives artikler til avisen.

Hallen låner spinningafdelingens lydanlæg til børnedyrskuet.

3. Orientering fra kassereren
Der er stadig ikke modtaget penge fra IF Ådalen.
Rie ønsker en kassekredit på 50.000 kroner, da det ind i mellem giver problemer at kunne betale regninger.
Tilgodehavender 4.000 kr. fra koncertgruppen, 5.500 for el til IFÅ-tennisafdelingen og 4 x 4.000 kroner fra IFÅ-spinning.
Når regningen for piller til fyret og løn til halbestyreren er betalt, står der 0 kroner på hallens konto.

4. Orientering fra halbestyrer
Rampe ved fordør + lakering af halgulv er på plads.
Ernst deltager i halinspektørkursus.

5. Børnedyrskuet
Annonce om jubilæumsfest skal i dyrskuebladet + noget om borgermøde i starten af oktober.
Deltagere fra musicalen Grease synger nogle numre fra forestillingen.
Udstilling af veteranbiler samt westernridning.
Sendes til Helle senest 1. maj.

6. Jubilæumsfesten
Ådalsskolen har pædagogisk weekend på samme tidspunkt som jubilæumsfesten - 17.-18. oktober.
Der er ikke indhentet tilbud på mad.
Torben spørger ved Gæstgivergården, Hornslet Hallerne og Madkompagniet.

7. Fremtidsvisioner
Hallen har indkaldt til møde torsdag 6. maj kl. 19. Målet er at få nogle af tankerne konkretiseret og beskrevet, så et oplæg/udkast kan præsenteres i perioden omkring jubilæumsfesten i oktober.
Det er vigtigt, at de første streger er meget løse for ikke at låse tankerne i bestemte retninger, idet man under hele forløbet ønsker at være åbne for alle input og idéer.
Det er vigtigt at udvide personkredsen og få flere og yngre kræfter engageret i processen.

8. Eventuelt
Næste møde flyttes fra tirsdag 1. juni til tirsdag 8. juni.


Møder
Besluttet på bestyrelsesmøde 9/9 2009, at der skal holdes et årligt møde med skolen i starten af april måned.
Torben og Ernst laver dagsorden til møde med skolen som afholdes i starten af april
Torsdag 13. maj Børnedyrskue
Tirsdag 8. juni kl. 19 Halbestyrelse
Tirsdag 8. marts 2011 kl. 18.30 fællesmøde med IF Ådalen
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444