Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 28. april 2016

1 Tilbygning/Brandvej/Økonomi - Koordinering af byggeriet – Tidsplan m.m.
Tilbygning - vi har fået 1 mio. kroner fra kommunen og har selv 200.000 kroner på kontoen. Desuden er der lovning på 250.000 kroner fra IF Ådalen.
 
Arbejdet med beachbanen starter nu, og så skal arbejdet med halbyggeriet lige så stille startes op - med en del frivillig arbejdskraft.
Derfor skal der nu arbejdes på at få budskabet ud – og registreret dem der melder sig som frivillige hjælpere.
 
Morten snakker med Bent Thomasen om at være tovholder for byggeriet – og derefter få lavet en tidsplan.
 
Lene laver byggeregnskabet.
 
Der skal fjernes buske af hensyn til brandvejen + måske enkelte træer, da halbygningen ’snupper’ cirka halvdelen af vejen.

Morten ringer til kontaktpersonen ved bygge- og anlægsfonden og hører om ansøgningsmuligheder i forbindelse med spinning, fitness og cafeteria m.m.

Ellen spørger Jørgen Krogh om ansøgning til volleynet m.m. til beachbanen.


2 Børnedyrskue
Der orienteres om halbyggeriet med plancher m.m. - og laves en liste, som frivillige hjælpere kan skrive sig på.
Torben Langballe holder velkomsttalen, hvor han også orienterer om halbyggeriet.


3 Nyt internet og telefon
Der er sat videoovervågning op i hallen, hvilket kræver en fast IP-adresse.
Derfor nyt internet og telefon.


4 Halfest i oktober
Halfesten i efteråret droppes, da kræfterne skal bruges på halbygeriet. Der bliver i stedet for lavet en indvielsesfest.


5 Nyt fra kassereren
Prisen ved vores nuværende el-leverandør, Modstrøm, er 2,70 pr. kwh
- ved Nrgi er prisen 2,10 pr. kwh??
Lene har spurgt ind til det ved Modstrøm, som endnu ikke har svaret.

Der er i dramaugen brugt strøm for 2.000 kroner.

IFÅ skylder stadig 900 kroner for en lampe.

Nordea har efter ’diktat ovenfra’ oplyst, at de ikke kan/vil betale for skilt i hallen i år
- vender måske tilbage igen til næste år.

Lene hører Søby Sparekasse om rentetilbud på indestående, da vi har ret mange penge stående på kontoen.


6 Mærkedage
Intet nyt


7 Årskalender
Halfesten ændres til indvielsesfest – på et senere tidspunkt.
Hallen er lånt ud til børnehaven 24. maj til fællesspisning - dækkes af overskuddet fra børnedyrskuet.


Eventuelt
Intet nyt


Næste Møde
24. maj kl. 20
21. juni kl. 19.30
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444