Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen tirsdag 28. august

Nyt fra Ernst
Da gulvet i tilbygningen var meldt klart, gjorde Ernst rent – og nu er der så gjort rent en gang mere, efter yderligere noget arbejde.
Men nu ser det ud til at være klar.
Der skal en liste på nederst på døren til cafeteriaet.
Opvaskemaskinen kører på det sidste – Mogens Bøgeskov har vist en – Ernst undersøger.
Persondataloven – Ernst og Lene ser på kravene.


Byggeri
Stort set færdig, mangler de sidste småting + færdigmeldinger til kommunen.
Regnskab er sendt til kommunen.
Færdiggilde for hjælpere – de knap 100 hjælpere inviteres til fællesspisning 9. november kl. 18 – med bindende tilmelding.
Ernst laver madforslag/pris.

Tagarbejde + diverse er i udbud, og vi afventer priser.
Det skal udføres i efteråret - vi har fået tilskud på 167.000 kroner.
I alt kan det løbe op i op til 250.000 alt inklusive.

Varmerummet er færdigt.

Renovering af udenoms arealer efter byggeri
– udbud er ved at blive lavet og sendes til 2-3 lokale entreprenører.

 
Nyt halgulv
Afventer.
De værste skader bliver udbedret inden sæsonstarten.
På næste møde skal der ses på ansøgningsmuligheder.
 

Gymnastikudstyr i Hallen
Rune og Morten har haft møde med IFÅ gymnastik.
Der er bestilt en klatrevæg til cirka 10.000 kroner.
Tove og bomme er der ved at blive indhentet priser på.
 

Fonde
Søby Sparekasse Fond – kan søges i efteråret 2019.
Nordea – Vi har modtaget 30.000 kr.
MA-net – 5.000,- endnu ikke modtaget. Kommer i løbet af efteråret
Hvilsager Lime Sparekassefond har givet 20.000 kr.


Halreklamer
Skilte der ikke er betalt for, piller Ernst ned – Lene sender en liste med betalere til Ernst.
Kan det kombineres med IFÅ reklamer på stadion?


Nyt fra kassereren
Regnskab
Byggeriet står i 1.768.000
Vi har fået 1.250.000 i tilskud – har således selv betalt 518.000 kroner.
Driften 186.000 i overskud..
Der står 787.000 på kontoen.


Mærkedage
Ingen bemærkninger


Næste møde
Tirsdag 25. september kl. 20
Generalforsamling onsdag 24. oktober kl. 19 – bestyrelsen mødes kl. 18.30
MG indrykker annonce i Syddjurs-avisen


Eventuelt
IFÅ håndbold har spurgt om lov til at have en magnettavle i hallen – de anskaffer en flytbar.
Der har været temmelig meget larm på multibanen om aftenen/natten i sommerperioden.
Det overvejes at sætte en timer på lyset.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444