Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 2. september 2010

1. Referat fra møde 8. juni
Der er endnu ikke holdt møde med skolen.
Ellen har søgt PUK-udvalget om 20.000 kroner fra udviklingspuljen til arrangement på skolen 11. oktober om Ådalsområdets fremtid.

2. Orientering fra halbestyreren
Gulvet er lakeret. Der er nogle pletter som skal undersøges nærmere. Frede kontakter lakeringsfirmaet.

Der indkaldes til møde mellem alle halbestyrere og halformænd i Syddjurs Kommune i næste uge.
Det giver en masse konflikter, at kommunen ikke har nogle retningslinjer, og der hver gang skal diskuteres, om prisen er rimelig eller ej, når der sættes nyt i gang.
Der er kommet mange flere aktiviteter i hallen, mens haltilskuddet er faldet. Der er stor tvivl om, hvorvidt hallerne må opkræve ekstra fra de nye brugere, og det giver jævnligt anledning til uoverensstemmelser, når brugerne mener, at hallerne uberettiget opkræver brugerbetaling, og Syddjurs Kommune ikke har meldt retningslinjer ud.

Ernst er på halbestyrerkursus i DGI-byen 13.-14. september.

3. Orientering fra kassereren
Et forsigtig og endnu usikkert bud på årsresultatet lyder på et underskud på 16.000 kroner.
Rie undersøger, hvordan halbestyrelsen står i forhold til eventuelt underskud i hallen, konkurs m.m.
- det kan også vendes på mødet med halbestyrerne og formændene.

Ernst har købt en kaffemaskine som stilles op i cafeteriaet. Der skal laves et kraftstik – Jørn trækker vand til maskinen.

Ernst vil i Ådalshallens Cafeteria sælge Sundt værdikort for 100 kroner pr. stk - værdi 110 kroner.
På kortet kan der kun købes sunde varer.

4. Orientering fra formanden
Der er afholdt to møder med Søby Sparekasse, hvor Torben blandt andet orienterede om strukturen for hal og idrætsforening.
Sparekassen har sponseret en dankortautomat til halfesten.
Der skal holdes hjertestarterkursus - men Torben udsætter det fra 21/9 og melder den nye dato ud senere.

5. Generalforsamling
Torsdag 28. oktober

6. Jubilæumsfest
Skolen kan ikke bruge hallen torsdag og fredag op til halfesten.

7. Næste møde
Tirsdag 28. september kl. 19 - flyttes eventuelt til torsdag 7. oktober kl. 19

8. Eventuelt
Lokalrådets har tilbudt hallen at hænge fotos fra lokalområdet op i cafeteriaet.
11. oktober kl. 19 holdes der møde på skolen om Ådalsområdets fremtid.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444