Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelse 2. september 2015

1 Referat fra møde 21. april
Skal lige tjekkes:
Dramaugen bruger strøm for omkring 3.000 kroner. Det skal der tages højde for ved næste års eventuelle lejetilbud.
Der skal holdes møde med skolen om blandt andet dramauge, pris, oprydning, brug af hallen, revidering af retningslinjer m.m.

Morten undersøger, om der i relation til brandmyndighederne er noget som skal tages hensyn til ved tilbygning langs med vejen.
Der arbejdes på at indhente de sidste priser på byggeriet.

Ernst låner borde/stole og bar m.m. til halfesten

Håndbolddamerne spørger efter strandhåndboldbane kombineret med beachvolley
Rune indhenter priser på mål og net m.m.
Morten L undersøger om evt. servicering af hjertestarter

Husk:
Ansøgningsfrist i Søby Sparekasse er cirka 1. september
Ansøgningsfrist i Hvilsager Sparekasse er 1. oktober


Møde 2/9
Da Morten Langballe i sommerferien har trukket sig indtil videre som bestyrelsesmedlem/formand, tager Morten Hansen over frem til generalforsamlingen.

Ernst har d.d. været til møde med de øvrige haller
Hallerne gør indsigelse mod spareforslag på haltilskud 500.000 kroner.
Indeksregulering af haltilskud opspares i en pulje, hvor hallerne kan søge midler – der er ca. 1 mio.
En pulje på 300.000 kroner – krone til krone – kan der søges til mindre vedligeholdelse.

Lene ringer til Jørn om 20.000 kroner, sikkert til træpiller, der er hævet i banken. Der er ikke modtaget faktura.
Kommunen har givet byggetilladelse til 1. etape af tilbygningen.

Generalforsamling torsdag 29. oktober kl. 19.
Regnskabet lægges ud på hjemmesiden, når det er klart.

Rune snakker med Morten Langballe om airplay i hallen.

2015/16 - tagrender trænger til renovering, og der skal to nye døre i omklædningsrummet.
Rune finder en mand til at lave brandvæggen færdig - pris cirka 7.000 kroner.
Forslag om at søge pengene i de to ”halpuljer”.
 
Jubilæumsfest lørdag 24. oktober kl. 18.30-02.00
  • Rune ringer til Thomas Keldsen om billetsalg til jubilæumsfesten - sørger for plakater i løbet af en uges tid, hører Torben Langballe om plader til plakatophængning - og om han vil stå for sponsorpleje/-arrangementet forud for halfesten - bestiller mad ved ”Mer’ mad”
  • Billetpris 250 kroner
  • Mogens forhører sig ved Ebeltoft Gårdbryggeri om ølsmagning for sponsorer inden festen kl. 16.30 - 17.30
    - og Rune forhører sig ved Skovgaard Vine i Hornslet
  • Henrik og Bjarne sørger for bar/bemanding/indkøb
  • Der skal søges spiritusbevilling - til kl. 03.00
 
Næste møde tirsdag 29. september kl. 19.30
Her skal halfest, fondsansøgninger, generalforsamling - regnskab/budget og bestyrelsesposter på dagsordenen.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444