Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 30. januar 2014

1 Referat fra møde den 5. december

a) Dialog med IFÅ - opfølgning
Under dette punkt deltog også Søren Langdahl og Carl Høj Laursen fra IFÅ

Ådalshallens fremtid
Udgangspunktet er at få noget konkret på bordet - og bagefter finde personerne til at gennemføre det.

Nyt køkken
og mere lagerplads
- sikret til et godt stykke ud i fremtiden

Trin 1
Udgangspunktet er at nybyggeriet skal foregå på langsiden modsat omklædningsrummene - og det er udelukkende tænkt som opbevaringsplads.

Trin 2
Indgang, cafeteria og køkken
Der er projekteret ny indgang og ny opdeling af rummene omkring cafeteriaet.
Der blev snakket om, at der også skal indgå en udvidelse af cafeteriaet i trin 2

Rune og Morten arbejder videre med forslagene.

Floorball
Der er p.t. cirka 20 seniormedlemmer - og 10-12 spillere pr. gang.
Flere unge ser også ud til at have mod på det.
Derfor er det måske en god idé at anskaffe bander - og brede tilbuddet ud til flere aldersgrupper.
Bander koster knap 40.000 kroner - og er et krav, hvis der skal være børnehold.

Tilskud til lakering af halgulv m.m. – Frank Reckmann har ikke været at træffe - Morten følger op.

Brandtilsyn v. Frede Pedersen
Rune har taget over - der er dialog med brandmyndighederne om de nødvendige tiltag.


2 Nyt fra kassereren
Lene har fået tilbud fra en anden revisor, som hun kender - og laver aftale med dem.
Der er endnu ikke tegnet en netbankforsikring


3 Nyt fra formanden
Kontakter Syddjurs Kommune om dækning af udgifter til gulv og brandforanstaltninger.


4 Nyt fra Ernst
Ernst har fået en forespørgsel om leje af hallen 24. oktober. Det er OK - lejeren får et tilbud.
Efter forespørgsel fra IFÅ - OK til aktivitet med modelflyvere i hallen - Morten kontakter IFÅ om det.


5 Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger


6 Ideer og forslag til nye tiltag
Udarbejdelse af årshjul med planlagte aktiviter?
Sættes på en kommende dagsorden.


7 Næste møde
Torsdag 6. marts kl. 20
Morten og Rune har byggeoplæg klar.
Udarbejdelse af årshjul sættes også på dagsordenen.


8 Eventuelt
Børnedyrskue 29/5 - vi har ingen forsikring på den hoppeborg, vi plejer at låne - og kan derfor ikke bruge den.
Rune undersøger alternativ mulighed.

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444